Kontakt

Adress 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Transplantationscentrum
Bruna stråket 5, vån 4 och 6
413 45 GÖTEBORG
Telefon: 031-342 10 00 (vx)
FAX: 031-41 97 11

Verksamhetschef Per Lindnér
Verksamhetsassistent Elisabet Forsell

Vårdenhetschef Ulrika Nordell
ÖV Transpl. mott. 143 samt administrativ personal

Vårdenhetschef Lotta Holmgrene
SV Avd 138-39

Donation/transplantationsfrågor: Överläkare Markus Gäbel  

Personalfrågor
:  
För läkare - kirurgi:
Sektionschef Lars Mjörnstedt
E-mail:  

För läkare - medicin:
Sektionschef Göran Dellgren
E-mail:  

För administrativ personal samt sjuksköterskor, undersköterskor och ekonomibiträden öppenvård:
Ulrika Nordell
E-mail:  

För sjuksköterskor, undersköterskor, ekonomibiträden slutenvård:
Lotta Holmgrene
E-mail:  

Verksamhetschef

Per Lindnér
 

Besök

Besöksadress
Bruna stråket 5
413 46 Göteborg
Plan 4, Sahlgrenska sjukhuset

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3421000

Läs mer

uiqt|wBtiz{5urwzv{|ml|H%vozmoqwv5{mtiz{5urwzv{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBowziv5lmttozmvH%vozmoqwv5{mowziv5lmttozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tzqsi5vwzlmttH%vozmoqwv5{m}tzqsi5vwzlmttH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5pwtuozmvmH%vozmoqwv5{mtw||i5pwtuozmvmH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{mxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&szq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{mszq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{mxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{m