Vad menas med annat medicinskt ändamål?

  • Medicinska forskningsprojekt som syftar till att ta fram bättre behandling för olika sjukdomar, som exempelvis behandling mot diabetes och olika hjärt-kärl sjukdomar
  • Kan också omfatta kvalitetssäkring och utbildning av behandlingsmetoder, ex för olika operationstekniker
  • Forskningsprojekten måste alltid vara godkända av en etisk kommitté

 

Organ som kan bli aktuella för annat medicinskt ändamål:

  • Pankreas för ö-cellsutvinning
  •  Lungor

Vävnader och celler som kan bli aktuella:

  • Blod
  • Kärl
  • Trachea / esofagus (preparering av och sammanföras med mottagares stamceller inför tx)
  • Tarmbit (rejektionsmekanismer, skapa konstgjord tarm) 

Källa: SoS

Bilden nedan är från Olle Korsgren laboratoriet i Uppsala där de utvinner ö-celler ur de langheranska öarna i pancreas.

Pancreas forskning

uiqt|wBivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{mivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{mxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{m