Statistik donatorer

 

Antal avlidna donatorer per miljon invånare i Sahlgrenska sjukhusets upptagningsområde

 

2012

2013

2014

 2015

2016 

Norra regionen         antal/PMI

13/14.8

13/14.7

 19/21,5

 16/18,0

15/17,0 

Sydöstra regionen    antal/PMI

10/10

8/8

 10/9,7

 11/10,7

 9/8,7

VG regionen              antal/PMI

33/19.9

39/23.5

 26/14,1

 39/22,8

 39/21,6

Island                          antal/PMI

3/10

4/12.5

 3/9,1

 12/36,4

 8/24,2

Totalt i upptagningsområdet
inkl.  Island *

56/15.6

60/16.7

 55/15,2

 66/18,2

*  71/17,9

 

 

 

 

 

 

 

 
*inkl. fr.o.m. 2016

Antal avlidna donatorer per miljon invånare i Sverige

 

2012

2013

 2014

 2015

 2016

Sverige                       antal/PMI

141/14.3

 151/15.8

 166/17,12

 167/16,97

 185/18,7

Uppsala                     antal/PMI

42/21

 34/17

 43/21,3

 38/19,5

 44/19,1

Stockholm                 antal/PMI

22/10

 26/11.8

 41/18,1

 43/18,7

 46/21,9

Södra regionen        antal/PMI

21/12.4

 31/17.2

 27/14,3

 20/13,7

 32/17,7

Göteborg                    antal/PMI
exkl. ISLAND 

56/15.6

 60/16.7

 55/15,2

 66/18,2

 63/16,9

 

Antal avlidna donatorer per miljon invånare i Skandinavien

 

2012

2013

2014

 2015

2016 

Sverige                       antal/PMI

141/14.3

 151/15.8

 166/17,12

 167/16,9

185/18,7 

Norge                         antal/PMI

116/23.2

 111/22

 116/22,64

 110/21,13

107/20,4 

Finland                      antal/PMI

107/19.8

 95/17.5

 120/21,93

 126/22,97

132/23,9

Danmark                 antal/PMI

73/13.11

 58/10.2

 79/13,76

 85/14,72

89/15,2 

 

Norra regionen avser: Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län med en befolkningsmängd på
840 696 personer avrundas till 890 000.

Sydöstra regionen avser: Östergötland, Jönköping och Kalmar län med en befolkningsmängd på 
1.136 621 personer avrundas till 1.100 000.

VG regionen avser: Västra götalandsregionen + Varberg med en befolkningsmängd på 1.825 047 personer avrundas till 1.800 000.

Island har befolkningsmängd: 329 100 personer avrundas till 329 000.

Totalt  blir det 3.8 miljoner invånare i Sahlgrenska sjukhusets upptagningsområde + 329 000 invånare på Island. Totalen exkl Island kallas inom Sverige för Göteborg. 

Källa: Statistiska centralbyrån 2016 samt scandiatransplant.org 2016.

uiqt|wBxm|zi5%vm{|t}vlH%vozmoqwv5{mxm|zi5%vm{|t}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{mxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{m