Lagar och Författningar

Lag (1995:831), lag om transplantation mm

Lag (1987:269), lag om kriterier för bestämmande av människans död

SOSFS 2005:10, Socialstyrelsens föreskrifter för bestämmande av människans död

SOSFS 2009:30, Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler

SOSFS 2012:15, ändringsförfattning till 2009:30

SOSFS 2012:14, Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation

 

uiqt|wBxm|zi5%vm{|t}vlH%vozmoqwv5{mxm|zi5%vm{|t}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{mxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{m