Information för donationsansvariga läkare och sjuksköterskor

 Donationsansvarig

 

Region

Sjukhus 

 Transpl.koordinator

 

 

VG regionen

 

 

Joakim Sivik

 

DAL

VG-region

Alingsås

David den Hartog

 

Petra Åslund

 

DAS

VG-region

Alingsås

David den Hartog

 

Helena Cederbom

 

DAS

VG-region

Alingsås

David den Hartog

 

Peter Geiger

 

DAL

VG-region

Borås

Matilda Proos

  

DAS

VG-region

Borås

 Pia Löwhagen

 

 DAL

CIVA/S

VG-region

Göteborg SU/S

Charlotte Lovén

 

Ingrid Sandgren

 

R DAS

VG-region

Göteborg

Ann Gonzalez

 

DAS

CIVA/S

VG-region

Göteborg

Charlotte Lovén

 

Pia Löwhagen

 

DAL

NIVA/S

VG-region

Göteborg

Ros-Marie Svalin

 

DAS

NIVA/S

VG-region

Göteborg

Kristina Swärd

 

DAL

TIVA/S

VG-region

Göteborg

David den Hartog

 

Marcus Nilsson

 

DAS

TIVA/S

VG-region

Göteborg

David den Hartog

 

Christina Henström

 

DAS

TIVA/S

VG-region

Göteborg

David den Hartog

 

Anita Szell

 

DAL

IVA/M

VG-region

Göteborg SU/M

Charlotte Axelsson-Larsson

 

DAS

IVA/M

VG-region

Göteborg

Annika Eriksson

DAS

IVA/M

VG-region

Göteborg

 

Håkan Karlsson

 

DAL

Neonatal/Ö

VG-region

Göteborg SU/Ö

 

Ola Ingemansson

 

DAL

barn/Ö

VG-region

Göteborg

 

Lisa Andersson

 

DAS

BIVA/Ö

VG-region

Göteborg

David den Hartog

 

Karin Aus

 

DAS

IVA/Ö

VG-region

Göteborg

Bertil Andersson

 

R DAL

VG-region

Göteborg

Karin Thiringer

 

DAL

IVA/Ö

VG-region

Göteborg

 

Magnus Brink

 

DAL

Inf IVA/Ö

VG-region

Göteborg

Lotta Kjellberg

 

Kerstin B Gustavsson

 

DAS

Inf IVA/Ö

VG-region

Göteborg

Lotta Kjellberg

 

Nina Ulin

 

DAS

VG-region

NÄL/ Trollhättan

David den Hartog

 

Per Hederström

 

DAL

VG-region

NÄL/ Trollhättan

David den Hartog

 

Kari-Lie Karlsen

  

DAL

VG-region

Kungälv

Marianne Olausson

 

DAS

VG-region

Kungälv

Åsa Abrahamsson

 

DAS

VG-region

Kungälv

 

Andreas Möhlendick

 

DAL

VG-region

Skövde

Annika Höglund

 

DAS

VG-region

Skövde

Astrid Schwurack

 

DAL

VG-region

Varberg

Charlotte Lovén

 

Birgitta  Lindström Gordh

 

DAS

VG-region

Varberg

Charlotte Lovén

 

Mirja Kaspersson

 

DAS

VG-region

Varberg

Charlotte Lovén

 

Beata Oscarsson

 

DAL

VG-region

Lidköping

Charlotte Lovén

 

Martin Andersson

 

DAS

VG-region

Lidköping

Charlotte Lovén

 

 

 

 

 

 

 

 

Sydöstra regionen

 

 

Mats Larsson

 

DAL

Sydöstra regionen

Jönköping

Andreas Granath

 

DAL

Sydöstra regionen

Jönköping

Johan Lidåker

 

DAL

Sydöstra regionen

Jönköping

Siv Andersson

 

DAS

Sydöstra regionen

Jönköping

Jesper Raaby

 

DAL

Sydöstra regionen

Eksjö

Lotta Kjellberg

 

Eva Eden-Gunnarsson

 

DAS

Sydöstra regionen

Eksjö

Lotta Kjellberg

 

Helena Klarin Thor

 

DAS

Sydöstra regionen

Eksjö

Lotta Kjellberg

 

Catarina Tingsvik

 

DAS

Sydöstra regionen

Jönköping

Ingela Helgesson

 

DAS

Sydöstra regionen

Jönköping

 

Maj-Lis Lindholm

 

DAS

Sydöstra regionen

Kalmar

David den Hartog

 

Kristina Söderlind Ruthberg

 

 

 

R DAL

Sydöstra regionen

Linköping

Oscar Åneman

 

DAL

Sydöstra regionen

Linköping

Anders Hellsten

 

DAL

Sydöstra regionen

Linköping

Cecilia Fingal

 

DAS

Sydöstra regionen

Linköping

Annika Kellmann

 

 

DAS

Sydöstra regionen

Linköping

 Susanne Eklöv

 

 DAS

 Sydöstra

regionen

 Linköping

 

 Agneta Alexandersson

 DAS

 Sydöstra regionen

 Linköping

 

Oskar Luttu

 

 

DAL

Sydöstra regionen

Norrköping

Laila Karlsson

 

DAS

Sydöstra regionen

Norrköping

Lennart Grunnesjö

 

DAS

Sydöstra regionen

Norrköping

Birgitta Gustafsson

 

DAS

Sydöstra regionen

Oskarshamn

David den Hartog

 

Xhevat Durmishi

 

DAL

Sydöstra regionen

Oskarshamn

David den Hartog

 

Magnus Persson

 

DAL

Sydöstra regionen

Värnamo

Eva-Maj Bengtsson

 

DAS

Sydöstra regionen

Värnamo

Elinor Halling

 

op ssk

Sydöstra regionen

Västervik

Charlotte Lovén

 

Ewa Guzenda

 

DAL

Sydöstra regionen

Västervik

Charlotte Lovén

 

Iréne Gustavsson

 

DAS

Sydöstra regionen

Västervik

Charlotte Lovén

 


 

 

Norra regionen 

 

 

Katarina Lindgren

 

DAL

Norra regionen

Piteå

Christina Lundqvist

 

DAS

Norra regionen

Piteå

Barbro Sundström

 

DAS

Norra regionen

Piteå

Gunnar Lindkvist

 

DAL

Norra regionen

Skellefteå

Larsa Ruthström

 

DAL

Norra regionen

Skellefteå

Josefina "Fina" Kling

 

DAS

Norra regionen

Skellefteå

 

Maria Westermark

 

DAS

Norra regionen

Skellefteå

Birgitta Bergström

 

DAS

Norra regionen

Sollefteå

Sandra Jonsson

 

DAS

Norra regionen

Sollefteå

Jonas Rudenstam

 

DAL

Norra regionen

Sollefteå

Einar Lantz

 

DAL

Norra regionen

Kalix

Minna Keveri

 

DAS

Norra regionen

Kalix

Dan Lind

 

DAL

Norra regionen

Sunderbyn

Carina Ekman

 

(DAS) op

Norra regionen

Sunderbyn

 

DAS

Norra regionen

Sunderbyn

 

DAS

Norra regionen

Sunderbyn

Anders Rutström

 

DAL

Norra regionen

Sundsvall

Karin Tjäder

 

DAS

Norra regionen

Sundsvall

Kristina Markström

 

DAS

Norra regionen

Kiruna

David den Hartog

 

Lars Sköld

 

DAL

Norra regionen

Lycksele

Ann-Sofie Kyrk

 

DAS

Norra regionen

Lycksele

 

Anders Rydvall

 

R DAL

IVA

Norra regionen

Umeå

 

Doris Kesek

 

DAL

TIVA

Norra regionen

Umeå

Monika Långström

 

DAS

Norra regionen

Umeå

Cecilia Reinikainen-Diamant

 

R DAS

Norra regionen

Umeå

Helena Efraimsson

 

DAS

Norra regionen

Umeå

 

Annika Nilsson

 

DAL

Norra regionen

Örnsköldsvik

Annika Jonsson

 

DAS

Norra regionen

Örnsköldsvik

 

Mariell Renman

 

DAS

Norra regionen

Örnsköldsvik

Caroline Starlander

 

DAL

Norra regionen

Östersund

Charlotte Lovén

 

Maria Jönsson

 

DAS

Norra regionen

Östersund

Charlotte Lovén

 

Per-Olof Genberg

 

DAS

Norra regionen

Östersund

Charlotte Lovén

 

Bastian Ulmer

 

DAL

Norra regionen

Gällivare

David den Hartog

 

Linda Fabricius

 

DAS

Norra regionen

Gällivare

David den Hartog

 

 

 

Island

 

 

  

Avd chef

 

Island

Charlotte Lovén

 

Alma Möller

 

DAL/VÖL

 

Island

Charlotte Lovén

 

Kári Hreinsson

 

DAL/An/Op

 

Island

Charlotte Lovén

 

Kristin Gunnarsdottir

 

DAS

 

Island

Charlotte Lovén

 

Huvudansvar för enskilda sjukhus:

 

På kontorstid är ansvaret för sjukhusen fördelade mellan transplantationskoordinatorenra enligt ovan.

Information

 

Lästips här: Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling - Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal. Socialstyrelsen 2011.

uiqt|wBrwisqu5{q%vqsH%vozmoqwv5{mrwisqu5{q%vqsH%vozmoqwv5{muiqt|wBli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{mli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5i{t}vlH%vozmoqwv5{mxm|zi5i{t}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{mli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5kmlmzjwuH%vozmoqwv5{mpmtmvi5kmlmzjwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{mli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5omqomzH%vozmoqwv5{mxm|mz5omqomzH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tzqsi5|pwz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|qtli5xzww{H%vozmoqwv5{mui|qtli5xzww{H%vozmoqwv5{muiqt|wB}tzqsi5|pwz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxqi5tw%wpiomvH%vozmoqwv5{mxqi5tw%wpiomvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvozql5{ivlozmvH%vozmoqwv5{mqvozql5{ivlozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5owv%zitm{H%vozmoqwv5{mivv5owv%zitm%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxqi5tw%wpiomvH%vozmoqwv5{mxqi5tw%wpiomvH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tzqsi5|pwz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{4uizqm5{%vitqvH%vozmoqwv5{mzw{4uizqm5{%vitqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tzqsi5|pwz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5{%wizlHumlnis5o}5{mszq{|qvi5{%wizlHumlnis5o}5{muiqt|wBli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{mli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizk}{5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muizk}{5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{mli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5pmv{|zwuH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5pmv{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{mli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{muiqt|wBivq|i5{%zmttH%vozmoqwv5{mivq|i5{%zmttH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5i%xmt{{wv4tiz{{wvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5i%xmt{{wv4tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBpisiv5t5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mpisiv5t5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBwti5qvomuiv{{wvH%vozmoqwv5{mwti5qvomuiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{i5q5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mtq{i5q5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{mli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5i}{H%vozmoqwv5{msizqv5i}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmz|qt5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mjmz|qt5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5|pqzqvomzH%vozmoqwv5{msizqv5|pqzqvomzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5jzqvsH%vozmoqwv5{muiov}{5jzqvsH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{mtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBsmz{|qv5j5o}{|i%v{{wvH%vozmoqwv5{msmz{|qv5j5o}{|i%v{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{mtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBvqvi5}tqvH%vozmoqwv5{mvqvi5}tqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{mli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5pmlmz{|zwuH%vozmoqwv5{mxmz5pmlmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{mli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqgtqm5sizt{{wvH%vozmoqwv5{msizqgtqm5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5m5wti}{{wvH%vozmoqwv5{muizqivvm5m5wti}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{i5ijzipiu{{wvH%vozmoqwv5{mi{i5ijzipiu{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlzmi{5uwptmvlqksH%vozmoqwv5{mivlzmi{5uwptmvlqksH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5pwot}vlH%vozmoqwv5{mivvqsi5pwot}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{|zql5{kp%w}zisHzmoqwvpittivl5{mi{|zql5{kp%w}ziksHzmoqwvpittivl5{muiqt|wBkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5tqvl{|zwu4owzlpHzmoqwvpittivl5{mjqzoq||i5tqvl{|zwu4owzlpHzmoqwvpittivl5{muiqt|wBkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqzri5si{xmz{{wvHzmoqwvpittivl5{muqzri5si{xmz{{wvHzmoqwvpittivl5{muiqt|wBkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmi|i5w{kiz{{wvH%vozmoqwv5{mjmi|i5w{kiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz|qv5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiz|qv5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5tiz{{wvHtr5{mui|{5tiz{{wvHtr5{muiqt|wB}tzqsi5|pwz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlzmi{5ozivi|pHtr5{mivlzmi{5ozivi|pHtr5{muiqt|wB}tzqsi5|pwz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpiv5tqlismzHtr5{mrwpiv5tqlismzHtr5{muiqt|wB}tzqsi5|pwz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{q%v5ivlmz{{wvHtr5{m{q%v5ivlmz{{wvHtr5{muiqt|wB}tzqsi5|pwz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrm{xmz5ziij%yHtr5{mrm{xmz5ziij%yHtr5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{mtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5mlmv5o}vviz{{wvHtr5{mm%vi5mlmv5o}vviz{{wvHtr5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{mtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5stizqv5|pwzHtr5{mpmtmvi5stizqv5|pwzHtr5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{mtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBki|izqvi5|qvo{%vqsHtr5{mki|izqvi5|qvo{%vqsHtr5{muiqt|wB}tzqsi5|pwz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomti5pmtom{{wvHtr5{mqvomti5pmtom{{wvHtr5{muiqt|wBuirtq{tHt|situiz5{muirtq{tHt|situiz5{muiqt|wBli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{mli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{muiqt|wBsz{q|qvi5{wlmztqvl5z}|jmzoHtqw5{mszq{|qvi5{wlmztqvl5z}|jmzoHtqw5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBw{kiz5ivmuivHtqw5{mw{kiz5ivmuivHtqw5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5pmtt{|mvHtqw5{mivlmz{5pmtt{|mvHtqw5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkmkqtqi5nqvoitHtqw5{mkmkqtqi5nqvoitHtqw5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5smttuivvHtqw5{mivvqsi5smttuivvHtqw5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBw{siz5t}||}Htqw5{mw{siz5t}||}Htqw5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiqti5sizt{{wvHtqw5{mtiqti5sizt{{wvHtqw5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvviz|5oz}vvm{rwHtqw5{mtmvviz|5oz}vvm{rwHtqw5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5o}{|in{{wv8Ht|situiz5{mjqzoq||i5o}{|in{{wv8Ht|situiz5{muiqt|wBli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{mli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{muiqt|wB`pm%vi|5L}zuq{pqHt|situiz5{m`pm%vi|5L}zuq{pqHt|situiz5{muiqt|wBli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{mli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5xmz{{wvHtr5{muiov}{5xmz{{wvHtr5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi4uir5jmvo|{{wvHtr5{mm%vi4uir5jmvo|{{wvHtr5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtqvwz5pittqvoHt|situiz5{mmtqvwz5pittqvoHt|situiz5{muiqt|wBkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%wioHt|situiz5{mm%wioHt|situiz5{muiqt|wBkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqzmvmo}{Ht|situiz5{mqzmvmo}{Ht|situiz5{muiqt|wBkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsi|izqvi5tqvlozmvHvtt5{msi|izqvi5tqvlozmvHvtt5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5t}vly%vq{|Hvtt5{mkpzq{|qvi5t}vly%vq{|Hvtt5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBjizjzw5s5{}vl{|zwuHvtt5{mjizjzw5s5{}vl{|zwuHvtt5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vviz5tqvly%vq{|H%vtt5{mo}vviz5tqvly%vq{|H%vtt5{muiqt|wBivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{i5z}|p{|zwuH%vtt5{mtiz{i5z}|p{|zwuH%vtt5{muiqt|wBivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBnqvi5stqvoH%vtt5{mnqvi5stqvoH%vtt5{muiqt|wBuizqi5%wm{|mzuizsH%vtt5{muizqi5%wm{|mzuizsH%vtt5{muiqt|wBivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||ijmzo{|zwuptzHpw|uiqt5kwujqzoq||ijmzo{|zwuptzHpw|uiqt5kwuuiqt|wB}tzqsi5|pwz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{ivlzi5rwv{{wvHt%vv5{m{ivlzi5rwv{{wvHt%vv5{muiqt|wB}tzqsi5|pwz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi{5z}lmv{|iuHt%vv5{mrwvi{5z}lmv{|iuHt%vv5{muiqt|wB}tzqsi5|pwz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBmqviz5tiv|%zHvtt5{mmqviz5tiv|%zHvtt5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqvvi5sm%vmzqHvtt5{muqvvi5sm%vmzqHvtt5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBliv5tqvlHvtt5{mliv5tqvlHvtt5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqvi5msuivHvtt5{mkizqvi5msuivHvtt5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5z}|{|zwuHt%vv5{mivlmz{5z}|{|zwuHt%vv5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5|rilmzHt%vv5{msizqv5|rilmzHt%vv5{muiqt|wBtw||i5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5uizs{|zwuHvtt5{mszq{|qvi5uizs{|zwuHvtt5{muiqt|wBli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{mli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5{swtlH%vtt5{mtiz{5{swtlH%vtt5{muiqt|wBivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv{wnqm5s%yzsH%vtt5{mivv{wnqm5s%yzsH%vtt5{muiqt|wBivlmz{5z%yl%vittH%vtt5{mivlmz{5z%yl%vittH%vtt5{muiqt|wBlwzq{5sm{msH%vtt5{mlwzq{5sm{msH%vtt5{muiqt|wBivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqsi5p5tivo{|zwuH%vtt5{muwvqsi5p5tivo{|zwuH%vtt5{muiqt|wBivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBkmkqtqi5lqiuiv|H%vtt5{mkmkqtqi5lqiuiv|H%vtt5{muiqt|wBivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5mnziqu{{wvH%vtt5{mpmtmvi5mnziqu{{wvH%vtt5{muiqt|wBivvqsi5vqt{{wvHt%vv5{mivvqsi5vqt{{wvHt%vv5{muiqt|wB}tzqsi5|pwz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBirv7=:Ht%vv5{mirv7=:Ht%vv5{muiqt|wBuizqmtt5zmvuivHt%vv5{muizqmtt5zmvuivHt%vv5{muiqt|wB}tzqsi5|pwz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizwtqvm5{|iztivlmzHrtt5{mkizwtqvm5{|iztivlmzHrtt5{muiqt|wBkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5i5rwv{{wvHrtt5{muizqi5i5rwv{{wvHrtt5{muiqt|wBkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz4wtwn5omvjmzoHrtt5{mxmz4wtwn5omvjmzoHrtt5{muiqt|wBkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBji{|qiv5}tumzHvtt5{mji{|qiv5}tumzHvtt5{muiqt|wBli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{mli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{muiqt|wBtqvli5nijzqkq}{Hvtt5{mtqvli5nijzqkq}{Hvtt5{muiqt|wBli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{mli%vql5lmvgpiz|woH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtoismqHtivl{xq|itq5q{pmtoismqHtivl{xq|itq5q{uiqt|wBkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBituiuHtivl{xq|itq5q{ituiuHtivl{xq|itq5q{uiqt|wBkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqpHtivl{xq|itq5q{sizqpHtivl{xq|itq5q{uiqt|wBkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{o}vvHtivl{xq|itq5q{szq{o}vvHtivl{xq|itq5q{uiqt|wBkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5tw%vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{mivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{mxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{m