Enheten för organkoordinering - Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Enheten för organkoordinering

Inledning

På Enheten för organkoordinering arbetar sju transplantationskoordinatorer för att organisera alla de aktiviteter som krävs inför en organdonation med efterföljande transplantationer. Transplantationskoordinatorn fungerar som ”spindeln i nätet” under hela donationsprocessen genom att ansvara för handledning och samarbete i medicinska frågor med donatorssjukhuset, mobilisera operations- och transplantationsteam, kontakt med mottagarna, samordna transporter - både flyg- och marktransport samt tidsmatcha donationsoperationen med transplantation.

En enda donator kan innebära skillnaden mellan liv och död samt ge ökad livskvalitet för upp till 10 personer. Transplantation av organ är en väl etablerad verksamhet, och de organ som idag transplanteras är hjärta, lungor, lever, njurar, bukspottkörtel och tarm.  

Enheten har ett nära samarbete med sjukvårdspersonal på 41 intensivvårdsavdelningar i upptagningsområdet:  Västra Götalandsregionen, Norrland, Sydöstra regionen och Island för att på bästa sätt tillvarata organ inför transplantation. Ett samarbete runt organdonation pågår även inom Skandinavien och med Europa.    

Vårt uppdrag innefattar också utbildning av sjukvårdspersonal i hela vårt upptagningsområde.

Välkomna med förfrågan om ni behöver hjälp!

Vi som arbetar här

Sju transplantationskoordinatorer finns i tjänst årets alla dagar, 24 timmar om dygnet, för att aktivt arbeta för och med donationsfrågor. Enhetens anställda är legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård och- eller anestesisjukvård.

Synpunkter

Kontakta verksamhetsassistent Elisabeth Forsell 031-342 80 82 vid synpunkter på enheten.

Ansvariga för enheten

Medicinskt ansvarig läkare är Markus Gäbel.
Vårdenhetschef är Ulrika Nordell

Besök

Besöksadress
Bruna stråket 5, plan 6
413 46 Göteborg
Sahlgrenska sjukhuset, Nya Vårdbyggnaden plan 6

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3435776

Kontakt

Jourhavande transplantationskoordinator  nås ALLTID på jourtelefon:
031-343 57 76 alternativt via växeln: 031-342 10 00

Fatma Bergquist
Telefon: 0706-42 11 58
   

Kristin Persson
Telefon: 0706-42 03 12
 

Matilda Proos
Telefon: 0706-42 09 57 
  

Pernilla Händén
Telefon: 0706-42 03 19
 

Ulrika Samuelsson
Telefon: 0706-81 18 58 
 

Petra Vestlund
Telefon: 0706-42 01 93
 

uiqt|wBni|ui5jmzoy}q{|H%vozmoqwv5{mni|ui5jmzoy}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qv5xmz{{wvH%vozmoqwv5{mszq{|qv5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|qtli5xzww{H%vozmoqwv5{mui|qtli5xzww{H%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5pivlmvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5pivlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tzqsi5{iu}mt{{wvH%vozmoqwv5{m}tzqsi5{iu}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5%vm{|t}vlH%vozmoqwv5{mxm|zi5%vm{|t}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5%vm{|t}vlH%vozmoqwv5{mxm|zi5%vm{|t}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{mxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{m