Bukspottkörteltransplantation

Utredning och bedömning  
Ämne: Dokument:  Giltig fr.o.m. 
Utredning                Preoperativa förberedelser vid transplantation av kombinerad njure-pankreas- och singelpankreas  170523
Matchning av donator och mottagare  
Blodgrupps (AB0)-kompatibilitet AB0-inkompatibel njur- och pankreastransplantation   151208
Transplantationen    
Antibiotika- och trombosprofylax Postop vård vid kombinerad njur- och pankreastransplantation   151208
Immunsuppression
Immunsuppressiva protokoll Immunsuppression vid kombinerad njur- och pankreastransplantation  151208
Övrig medicinering och profylax 
Infektionsprofylax  Pneumocystis jiroveci (f d carinii) profylax vid njur-, lever-, tarm-multi- och pankreastransplantation 170523
Postop vård vid kombinerad njur- och pankreastransplantation 151208
Vaccination inför, vid transplantationen Vaccination vid organtransplantation - lever/njure/pankreas/multivisceral (vuxna) 170524
Uppföljning och datarapportering
Kontroller och provtagning  Uppföljning efter kombinerad njur- och pankreastransplantation  151208

 

uiqt|wBszq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{mszq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{mxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{m