Utredning och bedömning

 

Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m:
Indikationer och riskfaktorer Vårdprogram  170523
Utredning    Vårdprogram  170523 
Njur- och ev. pankreastransplantation, CHECKLISTA vid anmälan  170523
Checklist of referral of icelandic patient for kidney transplantation at SU  121026 
Blodkomponenter till patient under utredning eller på väntelista för njur-tx  170523
Patientinformation  Vårdprogram 170523
Livet med ny njure 2017
Remiss/Anmälan Vårdprogram 170523
Transplantationskonferens - bedömning och beslut Vårdprogram 170523
Provtagning för HLA-antikroppar på väntelistan 180103

 

Tillbaka

uiqt|wB&szq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{mszq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{mxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{m