Matchning av donator och mottagare - Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Matchning av donator och mottagare

 

Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m:
Allmänt om matchning Vårdprogram  170609
Blodgrupps (AB0)-kompatibilitet  Vårdprogram  170609
Njurtransplantation vid AB0-inkompatibel levande donator Vårdprogram 170602
AB0-inkompatibel njurtransplantation med levande givare - utvidgad blodgruppering med anti-A och B-titernivå 170704
AB0-inkompatibel njurtransplantation, förberedelse på hemortssjukhuset 170531
Vävnadstyp och vävnadsantikroppar  Vårdprogram 170531
STAMP - Scandiatransplant Avaliable Missmatch Program 170531
STAMP - lathund (länk Scandiatransplant)  
Ålder och vikt Vårdprogram  
CMV och hepatit   Vårdprogram  
Utbyte med Scandiatransplant och Europa Vårdprogram  
Guidelines Scandiatransplant  
Prioritering och beslut Vårdprogram 170609

 

Tillbaka

uiqt|wB&szq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{mszq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{mxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{m