Levande donatorer - Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Levande donatorer

 

Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m:
Indikationer och riskfaktorer Vårdprogram  170530
Utredning     Vårdprogram  170530
Mall utredningsprotokoll för möjliga levande njurdonatorer  
Angiografi inför njurdonation  170523

Bilagor:

 
Patientinformation och ekonomisk ersättning Vårdprogram -
Att ge en njure 2015
Remiss/Anmälan Vårdprogram -
Transplantationskonferens - bedömning och beslut Vårdprogram -
Handläggning vid komplikationer Vårdprogram -
Uppföljning och rapportering till dataregister Vårdprogram -
Uppföljning och datarapportering 130131

Rapportblad - levande donatorer:

 

080122

 

Tillbaka

uiqt|wB&szq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{mszq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{mxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{m