Utredning och bedömning

Ämne Dokument Giltig fr o m
Indikationer och riskfaktorer Vårdprogram 120713
Utredning  Vårdprogram 120713
Levertransplantationsutredning, basal att användas av inremitterande läkare - CHECKLISTA 160708
Provtagning, profylax och behandling av hepatit B före resp. efter levertransplantation  160707
Levertransplantation vid Klatskintumör 160510
Patientinformation Vårdprogram 120713
Remiss/anmälan   Vårdprogram 120713
Levertransplantationsutredning, basal att användas av inremitterande läkare - CHECKLISTA 160708 
Bedömning på Transplantationscentrum Vårdprogram 120713
Transplantationskonferens - bedömning och beslut  Vårdprogram 120713
Sammanfattning av levertransplantationsutredning samt konferensbeslut 160707

 

Tillbaka

 

 

uiqt|wB&szq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{mszq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{mxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{m