Levande donatorer

Ämne: Dokument: Giltig fr.o.m:
Bakgrund Vårdprogram  
Indikationer och riskfaktorer Vårdprogram  
Utredning Vårdprogram  
Leverdonationsutredning - CHECKLISTA 170502
Remissmallar  
Hälsobeskrivning inför leverdonation  
PGWB - the psychological general well-being index  
PGWB - poängsättningsmall  
Patientinformation och ekonomisk ersättning Vårdprogram  
Att ge en del av sin lever  
Samtycke till donation av lever  
Transplantationskonferens - bedömning och beslut Vårdprogram -
Preoperativ förberedelse  Vårdprogram  
Donatorsoperationen   Vårdprogram  
Trombosprofylax vid leverkirurgi inkl. leverdonation samt njurdonation 161123
Postoperativ vård Vårdprogram  
Handäggning vid komplikationer Antibiotikaprofylax och infektionsbehandling vid njur- o. levertransplantation samt leverkirurgi, RIKTLINJER  170523 
Uppföljning och rapportering till dataregister Vårdprogram  

 

Tillbaka

uiqt|wB&szq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{mszq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{mxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{m