Behandling av tumörer i lever och gallvägar

Patientinformation - röntgen och andra undersökningar

Ämne: Dokument: Datum fr.o.m.
Inför operation Till dig som ska opereras i lever eller gallvägar 110512
Inför kemoembolisering Behandling med kemoembolisering - patientinformation 151029
Inför portaembolisering Tillväxtstimulering av lever genom att stänga av inflödesven till lever 151029
Lokal behandling Lokal behandling av tumör i lever med värme (RF) eller mikrovågor 151029
Perkutan transhepatisk cholangiografi, PTC Avlastning av gallväger via röntgenundersökning, PTC 151029
Kontaktsjuksköterska dagvård Leverkirurgins kontaktsjuksköterskor och dagvård 151029

 

Utredning, remiss, bedömning och terapiplanering

Ämne: Dokument: Datum fr.o.m.
Checklistor för inremitterande Suspekt primär malignitet - checklista för inremitterande                                                 160203
Levermetastaser - checklista för inremitterande 160322
Benign tumör eller adenom i lever 161019
Benign tumör eller adenom - CHECKLISTA för inremitterande 170714
Behandlingskonferens Hepatobiliär behandlingskonferens (HB MDT)  170821


Vårdprogram och generella riktlinjer 

Ämne: Dokument: Datum fr.o.m.
Malignitet    Primär cancer i lever, gallblåsa, gallvägar - Vårdprogram Västra sjukvårdsregionen   
Nationellt vårdprogram för hepatobiliär cancer  
Kliniskt protokoll - levertransplantation vid Klatskintumör (cholangiocarcinom, ICD 10:C28.8), Transplantationscentrum 160510 
Regionalt vårdprogram för - Cancervårdsprocessen ("Hela patienten hela vägen")  
Nationellt vårdprogram om palliativ vård  
Cancerrehabilitering - Nationellt vårdprogram  
Benign tumör eller adenom Benign tumör eller adenom i lever 161019

 

 

uiqt|wB&szq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{mszq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{mxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{m