Information för vårdgivare/remittent på annan vårdenhet - Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information för vårdgivare/remittent på annan vårdenhet

Här finns information riktad till dig som remitterar patienter till Transplantationscentrum och/eller vårdar dem på annan vårdenhet. Här finns också information om organdonation, både för dig som handlägger avlidna givare och för dig som utreder levande givare. 

Vi akuta frågor om:

Organdonation

Ring (via Sahlgrenska sjukhusets telefonväxel, 031-342 10 00):
- Jourhavande transplantations-koordinator.
- Donationsjour.

  • Hjärttransplantation, ring - thoraxtransplantationsjour eller kardiologbakjour.
  • Lungtransplantation, ring - thoraxtransplantationsbakjour eller lungtransplantationsjour (Lungmedicin).
  • Levertransplantation, ring - levertransplantationsbakjour.
  • Leversvikt, ring - hepatologjour.
  • Njur- och/eller pankreastransplantation, ring - njurtransplantationsbakjour.

Ring sjukhusets telefonväxel, 031-342 10 00.

Enheten för organkoordinering

Läs mer om enheten

Kontakt

Sahlgrenska sjukhusets telefonväxel: 031-342 10 00.

uiqt|wB&szq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{mszq{|qvi5jmvvmzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{mxmz5tqvlvmzH%vozmoqwv5{m