Sår och sårbehandling

Har kan du som vårdpersonal få vägledning i hur man på ett korrekt sätt bedömer och handlägger svårläkta bensår, trycksår och/eller risk för trycksår. 
 
 

Sår och sårbehandling

  • Behandling

    Här hittar du information om behandling av ödem, sårrengöring och preparat.

  • Kompendium

    Här hittar du kompendium om sår och sårbehandling.

  • Svårläkta sår

    Här hittar du information om olika svårläkta sår.

uiqt|wB&sizqv5m5jmzo{|zwuH%vozmoqwv5{msizqv5m5jmzo{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5i5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5i5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{m