Anestesi Operation Intensivvård Sahlgrenska

Anestesi/Operation/Intensivvård är Sveriges största enhet för operation, uppvakningsvård och intensivvård. Här genomförs såväl planerade som akuta åtgärder, av personal specialiserad inom anestesi, operation och intensivvård.

Här finns sex operationsavdelningar och två intensivvårdsavdelningar. Cirka 800 personer arbetar inom verksamheten.

Här nedan kan du se en kort presentation om de olika arbetsplatserna inom verksamhetsområdet för An/Op/IVA.

Enheter

Anestesi/Operation/Intensivvård (An/Op/Iva), Sahlgrenska

Tf. verksamhetschef

Henrik Sundeman
 

Besök

Besöksadress
Blå stråket 5
413 46 Göteborg
Plan 5, Sahlgrenska sjukhuset

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3421000
uiqt|wBpmvzqs5{}vlmuivH%vozmoqwv5{mpmvzqs5{}vlmuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5%vwv5nqmivl|H%vozmoqwv5{mjqzoq||i5%vwv5nqmivl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBXm|mz&SquumH%vozmoqwv5{mSquumH%vozmoqwv5{m