Virusgastroenterit - Vinterkräksjuka - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Virusgastroenterit - Vinterkräksjuka

Vårdhygien vid virusgastroenterit – generella vårdåtgärder

Vårdhygien vid virusgastroenterit - inkuberad patient

Vårdhygien vid virusgastroenterit – tilläggsåtgärder vid utbrott

Lathund vårdhygien - definitioner i rutiner för virusgastroenterit

Loggbok vid virusgastroenterit 
För Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Kungälvs sjukhus gäller att slutrapport skickas elektroniskt via registrering i:
 Slutrapportering efter utbrott av virusorsakad gastroenterit  (calicirapport)

Skylt - Magsjuka!

Skylt - Magsjuka?


Viktiga framgångsfaktorer för att begränsa smittspridning av virusgastroenterit är att snabbt identifiera misstänkta fall och vid behov isolera patienter i enkelrum med toalett/toastol samt avdela personal som enbart vårdar dessa (kohortvård). Patient som söker akut med symtom på virusgastroenterit ska – efter en medicinsk bedömning – i första hand vårdas på Infektion vid behov av inläggning.

Det är också viktigt att under gastroenteritsäsong identifiera inkuberade patienter. Fråga därför alla patienter om de haft nära kontakt med person/er med kräkningar och/eller diarré i sitt hem, boende, skola etc. under de senaste 48 timmarna.

Utbrott föreligger vid smittspridning på enheten med två eller flera fall (patienter). Fler enstaka fall, som kommit in med symtom, är per definition inte ett utbrott.

Provtagningsanvisningar

Klinisk mikrobiologi - alla analyser
- gastroenteritblock 
- bakteriell faecesdiagnostik

Remisser
Remiss virologi
Remiss bakteriologi 

Dokument

 Fokhälsomyndighetens calicivirusrapporter
Vinterkräksjuka i vården. Kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus 

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m