Ledningsverktyg - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ledningsverktyg

För att tillgodose de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut, är vårdgivare ålagda att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Nedan erbjuds en lokal anpassning av det nationellt framtagna ledningsverktyget för systematiskt vårdhygieniskt förbättringsarbete.

”Ledningsverktyg för god vårdhygienisk standard” vänder sig till linjechefer och är en enkel flerstegs­modell där en egenkontroll av enhetens vårdhygieniska standard ligger till grund för enhetens egna fort­löpande förbättringsarbete för att uppnå Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) krav på god hygienisk standard.

Ledningsverktyg för god vårdhygienisk standard
Checklista och lathund för egenkontroll av vårdhygienisk standard  
Förslag på verksamhetsspecifika vårdhygieniska frågor
Handlingsplan för prioriterat vårdhygieniskt förbättringsarbete (går att fylla i och spara)


Framtida utbildningsbehov

För att vi på Vårdhygien ska få en samlad bild och underlag för inom vilka områden det finns behov av utbildning önskar vi att ni skickar ifylld checklista för egenkontroll till någon av oss hygiensjuksköterskor som arbetar mot VG Primärvård:

Kerstin Möller  
Osk Atladottir  
Berith Carlsson  
uiqt|wBsmz{|qv5uwttmzH%vozmoqwv5{msmz{|qv5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBw{s5i|tilw||qzH%vozmoqwv5{mw{s5i|tilw||qzH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmzq|5mt5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mjmzq|5mt5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m