Rutiner för primärvårdsverksamheter Västra Götalandsregionen - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Rutiner för primärvårdsverksamheter Västra Götalandsregionen

Här kommer successivt publiceras regiongemensamma rutiner anpassade för primärvårdsverksamheter samt länkar till relevanta metodanvisningar i Vårdhandboken.
För verksamheter i Göteborg och södra Bohuslän finns ytterligare  Riktlinjer och rutiner

Regiongemensamma rutiner för Primärvården

Basala hygienrutiner och klädregler

Rengöring och desinfektion av leksaker som tillhör verksamheten

Städning och rengöring i öppenvård

Ren och steril rutin utanför operationsenheter (Vårdhandboken)
Handlingsprogram för multiresistenta bakterier (MRB) inom kommunal hälso- och sjukvård, omsorg och primärvård i Västra Götaland 
Regional rekommendation - Utbrott av skabb på särskilt boende (äldre- och gruppboende) 

Lathund för vårdhygieniska principer vid nyetablering och ombyggnation av verksamhet inom VG primärvård

Lathund - Lokaler och utrustning

Läs mer

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m