Kontakt och områden - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kontakt och områden

Hygiensjuksköterskor 

Berith Carlsson

031-342 4264
0700-90 36 84

 
Kerstin Möller

031-342 4889
0736-88 93 31

 
Osk Atladottir

031-342 4497
0700-82 36 19

  

Vid akuta ärenden då ingen av ovanstående är anträffbar:
Vårdhygiens akutlinje 031 - 342 6100

Vårdhygien SU vänder sig till enheter inom VG Primärvård i nedanstående kommuner:

 Ale

 Kungälv

 Stenungsund       

Göteborg        

Mölndal

Tjörn

Härryda    

Partille

Öckerö

 

uiqt|wBjmzq|5mt5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mjmzq|5mt5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsmz{|qv5uwttmzH%vozmoqwv5{msmz{|qv5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBw{s5i|tilw||qzH%vozmoqwv5{mw{s5i|tilw||qzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m