Anmälan utbildnings- och informationsmöten

För chefer inom Primärvård i Västra Götaland

Medverkande
Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland 
Berith Carlsson, hygiensjuksköterska Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Program

 • Presentation av hur Vårdhygien  kan bistå linjechefer i systematiskt vårdhygienarbete
   - genomgång av ledningssystem för god vårdhygienisk standard
  -  webbaserat utbildningspaket för VG Primärvård 
  -  riktlinjer och rutiner
  -  stöd vid om- /nybyggnation
  -  utredning i samband med t ex vårdrelaterade infektioner och/eller resistenta bakterier 
   "Samarbete Primärvård och Smittskydd" 

Tid - 6 november 2017, kl 13-16
Plats - Westrings aula på Oterdahlska i Göteborg

Anmälan regionkalendern


Grundkurs i vårdhygien hösten 2017

 Under hösten 2017 ges riktade grundkurser i vårdhygien med innehåll om:

 • Grundläggande principer inom vårdhygien med syfte att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning
 • Öka kunskapen kring riskfaktorer för att öka patientsäkerheten

Kurstillfällena är upplagda som heldagsutbildningar med halva dagen förlagd till föreläsningssalen på Guldhedsgatan 10. Den första delen är planerad för självstudier. Inför undervisningen på Vårdhygien ska deltagarna förbereda sig genom att se filmer kring städ, livsmedel och basala hygienrutiner samt läsa de vårdhygieniska rutiner som respektive föreläsare anser vara relevanta för kurstillfället. Två veckor före kurstillfället kommer mer information att mailas ut till kursdeltagare och vårdenhetschef.

Anmälan görs i regionkalendern:

8 november, kl 08:00-16:30 Grundkurs vårdhygien för sjuksköterskor inom primärvård


   
  Kan smittspridning ske på BVC? Vårdhygien - så arbetar du säkert!
  
  För dig som arbetar på Barnavårdscentral.
   
  Utbildningstillfället innehåller:
 • Multiresistenta bakterier ett reellt hot!
 • Utbildning och diskussion runt frågeställningen, arbetar vi rätt?
 • Hur förbyggs vårdrelaterade infektioner?
 • Vilka risker kan finnas i din verksamhet?

  26 oktober, kl 14-16 - Anmälan i regionkalendern 

 

 

 

 
 

 


 

 
 

 

 

 

 

Karta konferenslokaler
Sahlgrenska sjukhuset
Karta konferenslokaler Sahlgrenska sjukhuset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m