Anmälan utbildnings- och informationsmöten

För chefer inom Primärvård i Västra Götaland


Medverkande
Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland 
Berith Carlsson, hygiensjuksköterska Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Program

 • Presentation av hur Vårdhygien  kan bistå linjechefer i systematiskt vårdhygienarbete
   - genomgång av ledningssystem för god vårdhygienisk standard
  -  webbaserat utbildningspaket för VG Primärvård 
  -  riktlinjer och rutiner
  -  stöd vid om- /nybyggnation
  -  utredning i samband med t ex vårdrelaterade infektioner och/eller resistenta bakterier
 •  "Samarbete Primärvård och Smittskydd" 

Tid - 11 maj 2017, kl 13-16
Plats - Rydbergs rum på Oterdahlska i Göteborg

 Anmälan regionkalendern - Inställd p g a för få anmälningar

___________________________________________________________________________________

Kan smittspridning ske på BVC? 
Vårdhygien- så arbetar du säkert!

Arrangör - Vårdhygien för primärvård i Västra Götalandsregionen

Innehåll

 • Multiresistenta bakterier - ett reellt hot!
 • Utbildning och diskussion runt frågeställningen - arbetar vi rätt?
 • Hur förebyggs vårdrelaterade infektioner?
 • Vilka risker kan finnas i din verksamhet?

Målgrupp: Du som arbetar på Barnavårdscentral

Inbjudan BVC VT 2017 med nytt datum

Utbildningstillfällen på eftermiddagarna, kl 14-16: 
11 maj i Skövde - anmälan regionkalendern
15 maj i Borås - anmälan regionkalendern (nytt datum och lokal) - Inställd p g a för få anmälda 
17 maj i Trollhättan - anmälan regionkalendern 
29 maj i Göteborg - anmälan regionkalendern - Inställd p g a för få anmälda.

Anmälan ska göras senast en vecka innan aktuell utbildning. Sök på "vårdhygien".
   

 

 
 

 


 

 
 

 

 

 

 

Karta konferenslokaler
Sahlgrenska sjukhuset
Karta konferenslokaler Sahlgrenska sjukhuset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m