Primärvård - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Primärvård

Vårdhygien för vårdverksamheter inom VG Primärvård i Göteborg och södra Bohuslän

Enligt regionalt direktiv för Vårdhygienisk verksamhet ska såväl sjukvårdsverksamheter inom VGR som vårdverksamheter inom VG Primärvård ha tillgång till vårdhygienisk kompetens via någon av regionens vårdhygieniska enheter. Från och med hösten 2014 erbjuder Vårdhygien vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset vårdhygieniskt stöd till VG Primärvård inom Göteborg och södra Bohuslän

Alla vårdgivare ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen för att hälso- och sjukvården är av god kvalitet, med en god hygienisk standard. Det förutsätter tillgång till vårdhygienisk kompetens, dvs. både grundläggande kunskap hos all vårdpersonal och tillgång till vårdhygienisk expertis samlad i en enhet, som har möjlighet till nära dialog med vårdgivarens beslutsfattare på samtliga nivåer. 

Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att stödja verksamheterna i att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. Det innebär stöd i arbetet enligt patientsäkerhetslagen och i den egenkontroll som enligt Socialstyrelsen ingår i vårdgivarens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vi kommer därför att prioritera övergripande strategier för att stödja chefer på olika nivåer. 

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m