Utbildning

Vårdhygien erbjuder under vår och höst grundkurser och halvdagsutbildningar i vårdhygien för anställda inom Angereds Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Capio Lundby Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt primärvård, kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.

Använd gärna vår presentation vid intern utbildning av personal:
Basala hygienrutiner - Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete


Grundkurser i vårdhygien hösten 2017

 Under hösten 2017 ges riktade grundkurser i vårdhygien med innehåll om:

  • Grundläggande principer inom vårdhygien med syfte att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning
  • Öka kunskapen kring riskfaktorer för att öka patientsäkerheten

Kurstillfällena är upplagda som heldagsutbildningar med halva dagen förlagd till föreläsningssalen på Guldhedsgatan 10. Den första delen är planerad för självstudier. Inför undervisningen på Vårdhygien ska deltagarna förbereda sig genom att se filmer kring städ, livsmedel och basala hygienrutiner samt läsa de vårdhygieniska rutiner som respektive föreläsare anser vara relevanta för kurstillfället. Två veckor före kurstillfället kommer mer information att mailas ut till kursdeltagare och vårdenhetschef.

Anmälan görs i regionkalendern: 

15 november, kl 08:00-16:30 Grundkurs för vårdpersonal inom anestesi-, operation- och intensivvård
22 november, kl 08:00-16:30 Grundkurs för personal inom slutenvård 
29 november, kl 08:00-16:30 Grundkurs för sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg


Utbildningar riktade mot VG Primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän


Utbildningar riktade mot VG Primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän

 


 

Karta över konferenslokaler Sahlgrenska sjukhuset

 

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m