Utbildning - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Utbildning

Vårdhygien erbjuder under vår och höst grundkurser och halvdagsutbildningar i vårdhygien för anställda inom Angereds Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Capio Lundby Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt primärvård, kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.

Använd gärna vår presentation vid intern utbildning av personal:
Basala hygienrutiner - Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete 


 

Utbildningar riktade mot VG Primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän


Utbildningar riktade mot VG Primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän


 Utbildning "grundkurs vårdhygien" för sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg 180315:

För mer information och anmälan i regionkalendern 


Utbildning "grundkurs vårdhygien" för personal inom slutenvården 180314:

För mer information och anmälan i regionkalendern  


 Utbildning "grundkurs vårdhygien" för vårdpersonal inom anestesi-, operation- och intensivvård 180426:

För mer information och anmälan i regionkalendern  


 

Karta över konferenslokaler Sahlgrenska sjukhuset

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m