Patientinformation - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientinformation

Vi hoppas materialet nedan kan vara ett hjälpmedel för vårdpersonal i samband med information till patienter och närstående.


MRSA


VRE


Därför odlas du ...

Broschyren Därför odlas du... på andra språk:


Duschinstruktion inför operation


Rena händer spelar roll

Enheter inom SU kan kostnadsfritt beställa Rena händer spelar roll-foldern och postrar och affischer (på svenska) kan beställas till självkostnadspris.
Mer information och länk till beställning finns här »  

Foldern Rena händer spelar roll på andra språk:


ESBL-bildande bakterier 

 *

 Dubbelsidig utskrift i liggande A4-format som viks.
Om baksidan blir felvänd ändra skrivarinställningarna, eller använd dessa filer:
- Därför odlas du ...
- Information till patienter om VRE
- ESBL-bildande bakterier...


uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m