Riktlinjer och rutiner

Listelement  anger övergripande riktlinje 
listelement  anger rutin

Nedanstående rutiner och riktlinjer gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, Kungälvs sjukhus samt Närhälsan i Göteborg och Södra Bohuslän.

Senast reviderat

Basal hygien   Blod
listelement  Arbetskläder
listelement  Basala hygienrutiner 
listelement  Punktdesinfektion 
listelement  Handskar
 
listelement  Stick- och skärskador, förebyggande åtgärder
listelement  Stick- och skärskador, åtgärder vid inträffad skada eller exponering
- anpassad virologremiss för personal
- anpassad virologremiss för patient
listelement   Blodhantering
listelement  Injektionsläkemedel - infektionsförebyggande åtgärder
  Lathund vid handläggning av hepatiter (länk till Smittskydd VG)
 
Städning och rengöring   Desinfektion/Huddesinfektion
 Listelement Riktlinje Städning och rengöring - vårdpersonalens ansvar
  - Checklista -  städning av patientnära ytor 
  (välj liggande utskrift)
- Checklista - städning i vårdnära lokaler
 
(välj liggande utskrift)
 listelement Städning och rengöring av patientnära ytor
 listelement Städning och rengöring av utrustning som delas mellan patienter
 listelement Slutstädning
 listelement Städning och rengöring på mottagningar
 listelement  Leksaker
 
  Kemtekniska produkter för hand, hud, ytor (länk till Marknadsplatsen VGR)
 listelement Loggbok med checklista för spol- och diskdesinfektor
 listelement 

Preoperativ helkroppsdesinfektion
- Tvättinstruktion Descutan, på svenska
- Tvättinstruktion Descutan, på fler språk
- Tvättinstruktion Hibiscrub, på svenska
- Tvättinstruktion Hibiscrub, fler språk
Descutantvätt, instruktionsfilm på svenska

 
Luftvägssmitta   Övriga smittämnen
Listelement Riktlinje Smitta via luftvägarna
listelement Smittsam tuberkulos
listelement Mässling
listelement Vattkoppor eller bältros
listelement Influensa
listelement Kikhosta
listelement RSV-infektion hos barn
 
listelement  Clostridium difficile
  Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
(länk till Sv Förening för Vårdhygien)
listelement  Ebola (inkl checklista för av- och påklädning av personlig skyddsutrustning) 
listelement  ESBL
listelement  ESBLCARBA 
listelement  Virusgastroenterit
listelement  Hepatit A
listelement  MRB (multiresistenta bakterier)
listelement  MRSA 
listelement  MERS-CoV 
  Skabb och löss (Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg)
listelement  VRE
 
Särskilda rutiner och
handhavanden
   
 listelement CVK  
 listelement  Punktion/injektion och inläggning av material som penetrerar hud  
 listelement  Kateterisering och sköljning av urinblåsa
 listelement Operationsenhet, infektionsförebyggande åtgärder
  Oxygenbehandling - översikt (länk till Vårdhandboken)
 listelement  Postoperativa sår
  PVK - översikt (länk till Vårdhandboken)
 listelement  Renrutin
 listelement  Lathund - upphandlade andningsskydd
 listelement  Lathund - Upphandlad skyddsutrustning 
 

 

   
 
Nutrition   Om- och nybyggnation
listelement  Enteral nutrition

listelement

Lathund - Livsmedel för kraftigt immunsupprimerade patienter
listelement  Livsmedelshantering på vårdenhet 
 
Listelement  Samverkan mellan tekniker, hantverkare och sjukvård 
   
 
Personal    
listelement  Lathund - personalinfektioner
   
uiqt|wBnzmlmzqki5pq{{iH%vozmoqwv5{mnzmlmzqki5pq{{iH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m