Nytt coronavirus

Två fall av lunginflammation orsakade av nytt coronavirus Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterar om två personer som varit i Saudiarabien och som insjuknat i allvarlig lunginflammation som tros vara orsakade av ett tidigare okänt coronavirus.

För Sahlgrenska Universitetssjukhuset gäller att vid misstänkt fall ska medicinskt ledningsansvarig läkare (MLL) alternativt bakjour på Infektion omedelbart kontaktas.

Falldefinition av misstänkta fall under utredning

   

 

Klinisk bild

Allvarlig luftvägsinfektion
som omfattar
feber över 38 grader eller
anamnes på feber och hosta

OCH

behov av sjukhusvård

eller

misstanke om nedre luftvägsinfektion
baserad på kliniska eller
radiologiska fynd som inte kan
förklaras av annan etiologi

OCH

Epidemiologi

Besök i Saudiarabien
eller Qatar

inom 10 dagar innan
insjuknandet

eller

nära kontakt med
ett misstänkt eller
laboratoriekonfirmerat fall

 

  

För personer med lindriga symtom och eventuellt endast reseanamnes, krävs ej isolering eller provtagning för coronavirus, utan dessa handläggs efter klinisk bild.

http://www.vgregion.se/smittskydd

Vårdhygien
Katja Urwitz Iversen
Överläkare

 

uiqt|wBo}vqtti5{ivljmzoH%vozmoqwv5{mo}vqtti5{ivljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m