Hygienrutiner vid vård av patient med Clostridium difficile-enterit

Med anledning av att man i Växjö haft fynd av Clostridium difficile typ 027 vill vi påminna om de hygien- och städrutiner som gäller vid vård av patient med Clostridium difficile-enterit  inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sedvanliga basala hygienrutiner ska tillämpas. Vid Clostridium difficile-enterit ska handhygien vid patientnära vårdarbete även omfatta handtvätt med tvål och vatten efterföljt av noggrann torkning och avslutas med handdesinfektion. Bakterien är sporbildande och alkohol har inte fullständigt avdödande effekt på sporerna. Som komplement behövs därför den mekaniska bearbetningen som handtvätt innebär.

Sjukhuset i Växjö har på grund av pågående utbrott ändrat sina städrutiner men i dagsläget finns ingen grund för att ändra de städrutiner som gäller inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

uiqt|wBo}vqtti5{ivljmzoH%vozmoqwv5{mo}vqtti5{ivljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m