Nyhetsarkiv t o m 2014

Nyhetsarkiv t o m 2014

 • Kikhosta

  17 november 2016

  Vårdhygien manar till ökad uppmärksamhet på kikhosta då flera fall har diagnosticerats på SU under hösten. Även nationellt ser man en ökande trend, enligt Folkhälsomyndigheten.  Sjukdomen drabbar främst ovaccinerade barn och vuxna som ofta har en......

 • Sektionschef Vårdhygien sökes till Klinisk Mikrobiologi

  29 augusti 2016

  Välkommen med din ansökan senast 11 september 2016

 • Sektionschef Virusdiagnostik sökes till Klinisk Mikrobiologi

  29 augusti 2016

  Välkommen med din ansökan senast 11 september 2016

 • Ett fall av lassafeber

  04 april 2016

  En patient som insjuknat i lassafeber har vårdats på Östra sjukhuset.

 • Vill du arbeta hos oss?

  22 april 2015

  Just nu söker vi en hygienläkare till Vårdhygien SU. Välkommen med din ansökan! Länk till annonsen   ...

 • Svensk riskregion avseende VRE

  16 maj 2014

  Svensk riskregion avseende Vancomycinresistenta enterokocker (VRE).

 • Vinterkräksjuka – viktigt med fortsatt vaksamhet

  14 mars 2014

  Det har varit en lugn vinter med låg aktivitet av påvisad calicivirus. Aktiviteten är nu sjunkande i hela landet inklusive Västra Götaland. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har  fortfarande enstaka utbrott av vinterkräksjuka. Det är därför fortsatt......

 • Fördjupningskurs i vårdhygien

  25 februari 2014

  Du som gått vår grundkurs i vårdhygien kan nu anmäla dig till vår fördjupningskurs måndagen den 28 april. Anmälan via Regionkalendern ...

 • Återkommande grundkurs i vårdhygien

  30 januari 2014

  Nu kan du anmäla dig till vårens grundkurser.

 • ST-läkare sökes till Klinisk mikrobiologi

  15 januari 2014

  Nu finns två ST-läkartjänster med inriktning bakteriologi och virologi att söka, senast 10 februari

 • Hygienrutiner vid vård av patient med Clostridium difficile-enterit

  09 januari 2014

  Med anledning av att man i Växjö haft fynd av Clostridium difficile typ 027 vill vi påminna om de hygien- och städrutiner som gäller vid vård av patient med Clostridium difficile-enterit inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • Vinterkräksjukan på gång!

  03 december 2013

  Antalet sökningar på ordet ”vinterkräksjuka” på 1177.se har ökat rejält och flera utbrott på förskolor har rapporterats under senaste veckan (vecka 48). Med anledning av detta vill vi påminna om vårt direktiv för handläggning av patienter med......

 • Fortfarande något förlängd svarstid för MRSA-svar

  13 november 2013

  På grund av tekniska problem med Bakteriologiska laboratoriets metod för screening avseende MRSA tar MRSA-svaren i nuläget längre tid än normalt (2 dygn mot normalt 1 dygn för ett negativt svar).

 • Nominera till Svenska Hygienpriset 2014

  07 november 2013

  Nu är det dags för dig eller någon annan att nominera någon eller några på din arbetsplats.

 • Svensk Förening för Vårdhygiens (SFVH) hygiendagar 2014

  07 november 2013

  Alla som arbetar inom vård, tandvård, omsorg, steriliseringsverksamhet, veterinärmedicin, leverantörsföretag med flera är välkomna.

 • Vi söker hygiensjuksköterska!

  05 november 2013

  Läs om tjänsten ...

 • Influensavaccination av hälso- och sjukvårdspersonal

  11 oktober 2013

  Vårdhygien rekommenderar att personal som deltar i vårdnära patientarbete är vaccinerad mot säsongsinfluensa. Det är viktigt att skydda patienter mot influensasmitta. Liksom tidigare är det verksamhetschefen som avgör om personalen ska erbjudas......

 • Öppen linje blir Akutlinjen

  13 september 2013

  För att öka kontinuiteten i samarbetet mellan verksamheter och Vårdhygien vill vi styra telefonsamtal/frågor till ansvarigt vårdhygieniskt kontaktteam. Öppen linje blir nu Akutlinjen.

 • Resultat av punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner våren 2013

  23 maj 2013

  Vid vårens punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner blev resultatet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset  9,2 procent för somatisk vård. Detta är drygt en procentenhet lägre än vid föregående mätning och den lägsta nivån sedan 2009. Värdet......

 • Nytt coronavirus

  26 mars 2012

  Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterar om två personer som varit i Saudiarabien och som insjuknat i allvarlig lunginflammation som tros vara orsakade av ett tidigare okänt coronavirus.

 • Nytt från Socialstyrelsen om ESBL-carba

  28 september 2012

  Den 15 mars 2012 införde Socialstyrelsen klinisk anmälnings- och smittspårningsplikt vid fynd av tarmbakterier med resistensmekanismen ESBL-carba.

 • Kraftigt ökat antal fall av influensa

  24 februari 2012

  Den senaste tiden har antalen influensafall ökat markant.  Information om hantering av influensa finns på Vårdhygiens hemsida – Pm Influensa . För att minska risken för spridning på vårdavdelningarna rekommenderas antiviral profylax till exponerade,......

 • Patientinformation översatta till flera språk

  24 januari 2012

  Rena händer spelar roll och Därför odlas du för motståndskraftiga (resistenta) bakterier finns nu översatta till flera språk. Broschyrerna kan skrivas ut vid behov (men inte beställas).

 • Högerkolumn

  24 oktober 2012
 • Block i högerkolumn

  24 oktober 2012
 • Vårdhygien söker hygienläkare och hygiensjuksköterska

  17 maj 2011

  Behovet av vårdhygienisk expertkunskap ökar kontinuerligt och vi söker nu en legitimerad läkare med specialistkompetens och en hygiensjuksköterska. Läs annonserna...

 • Basala hygienrutiner/Klädpolicy

  23 juni 2010

  Som hjälp vid intern utbildning av personal - använd gärna vår presentation om  Basala hygienrutiner/Rätt klädd i patientnära arbete.  Materialet finns i kolumnen till höger och på  utbildningssidan . ...

 • Rena händer spelar roll i A3-format

  01 mars 2010

  Affischen Rena händer spelar roll kan nu även beställas i det större formatet A3. Sätt gärna upp ett inplastat exemplar på enhetens entrédörr som information till besökare!

 • Grundkurs i infektionshygien

  01 februari 2010

  Kurserna i infektionshygien återkommer nu och grundkursen hålls den 18 och 25 mars. Den är på en heldag och vänder sig till dig inom Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kungälvs sjukhus, Capio Lundby sjukhus och Frölunda specialistsjukhus som tidigare......

 • Nu ökar calicifallen snabbt!

  19 januari 2010

  Nu ökar antalet calicifall i Göteborgsregionen. Vi har rapporter om smittspridning i samhället och på särskilda boenden. På några enheter inom SU har vi haft smittspridning. Vi uppmanar  till ökad observans på patienter med gastroenteritsymtom för snab......

 • Calicivarning!

  13 januari 2010

  Antalet calicifall har de senaste veckorna ökat i landet. I veckan drabbades även Göteborg och antalet fall ökar nu.

 • Meddelandeblad december 2009

  17 december 2009

  Nytt meddelandeblad från Infektionshygien december 2009 med tyngdpunkt på tarmsmitta

 • Elektronisk calicirapport

  14 december 2009

  Slutrapporten som tidgare varit en bilaga i gastroenteritdirektivet ersätts av ett webbaserat formulär som nås via vår webbplats.

 • Influensa-PM har uppdaterats

  09 november 2009

  Skrivningarna om personalskydd mot influensasmitta i vårt influensa-PM   har förtydligats (se rubriken Personalskydd, sidan 3) ...

 • Vaccinet mot nya influensan är inte farligt!

  30 oktober 2009

  Frågor och svar för den som undrar. ...

 • Kontrollodling VRE från patienter vårdade i Varberg upphör

  28 oktober 2009

  Inläggningsodlingar från patienter vårdade i Varberg upphör från och med 2009 10 28. Sjukhuset i Varberg har vidtagit omfattande åtgärder för att få utbrottet under kontroll och inga nya patienter har identifierats senaste halvåret. Risken att patiente......

 • Fördjupningskurs i infektionshygien

  12 oktober 2009

  Den som tidigare gått grundkursen i infektionshygien kan nu söka fördjupningskursen. ...

 • Tidig calicistart!

  09 oktober 2009

  De två sista veckorna har flera sjukhus i Västra Götalandsregionen, bland annat Kungälvs sjukhus och NU-sjukvården, drabbats av caliciutbrott med intagningsstopp. Hittills har SU klarat sig, men vi uppmanar nu till ökad observans på patienter med......

 • Grundkurs i infektionshygien

  08 september 2009

  Kurserna i infektionshygien återkommer i höst och grundkursen hålls den 21 och 29 oktober. Den är på en heldag och vänder sig till er inom Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kungälvs sjukhus, Capio Lundby sjukhus och Frölunda specialistsjukhus som......

 • Revidering av PM influensa A (H1N1)

  02 september 2009

  PM om influensa A (H1N1) har reviderats - ny version » ...

 • PM influensa A (H1N1) reviderat

  22 juli 2009

  Socialstyrelsen har 15/7 kommit med nya riktlinjer för sjukvårdens handläggning av den nya influensan. Detta innebär förändringar vad gäller falldefinition, smittspårning mm. Som en följd av detta har vårt PM  Vårdhygieniska riktlinjer för omhändertaga......

 • Caliciutbrott igen!

  24 juni 2009

  Efter några veckors lugn har vi nu några enheter med patienter som drabbats av virusorsakad gastroenterit. En avdelning på Sahlgrenska sjukhuset har ett pågående större utbrott. Vi vill därför påpeka att faran ännu inte är över, och att det är viktigt......

 • Nya influensan A (H1N1) är nu klassad som pandemi

  12 juni 2009

  WHO har beslutat att den nya influensan A (H1N1) klassas som pandemi. För utförligare information se Smittskyddsenheten VGR och Smittskyddsinstitutet . ...

 • Första fallet av nya influensan i Västra Götaland

  02 juni 2009

  Det första fallet av den nya influensan A (H1N1) har nu konstaterats i Västra Götalandsregionen. Det är en kvinna i 60-årsåldern från Göteborgsområdet som insjuknat i samband med en resa i USA. Utförligare information finns på Smittskyddsenhetens......

 • Nya influensan (H1N1) klassad som allmänfarlig sjukdom

  15 maj 2009

  Influensa A (H1N1) är från och med 15/5 klassad som allmänfarlig sjukdom enligt beslut från Socialdepartementet ( SFS 2009:380 i smittskyddslagen ). ...

 • Nytt avtal för hand- och ytdesinfektionsmedel

  12 maj 2009

  Avtalet innefattar handdesinfektions- och ytdesinfektionsmedel från tre respektive två leverantörer. Nytt medel är Ytdesinfektion 70+ (70 % etanol med tensid) för rengöring och desinfektion av smutsig yta. Till förteckning över upphandlade desinfektion......

 • Uppdaterad information om ny human influensa H1N1 - den nya influensan

  08 maj 2009

  Ett utbrott med en ny typ av human influensa A, ”den nya influensan” (H1N1) – tidigare kallad svininfluensa, sannolikt med ursprung i Mexico, pågår sedan en tid tillbaka. Bekräftade fall har till idag fredag 8/5 rapporterats från alla världsdelar utom......

 • Lugnare calicisituation men faran är inte över!

  08 maj 2009

  Fortfarande finns enstaka fall på alla SUs sjukhus och någon enhet har intagningsstopp. Vi uppmanar därför till fortsatt vaksamhet och ta vid behov hjälp av gastroenteritdirektivet . ...

 • Aktuell information om ny human influensa H1N1 - den nya influensan

  06 maj 2009

  Ett utbrott med en ny typ av human influensa, ”den nya influensan” (H1N1) – tidigare kallad svininfluensa, sannolikt med ursprung i Mexico, pågår sedan en tid tillbaka. Bekräftade fall har till idag onsdag 6/5 rapporterats från alla världsdelar och min......

 • Rena händer spelar roll - nu kan ni beställa!

  29 april 2009

  Förbered er inför WHOs Clean Hands Day den 5 maj som kommer att uppmärksammas på SU! Den patientfolder och poster som ni fått information om brevledes kan nu beställas via sidan Rena händer spelar roll . ...

 • Rena händer spelar roll

  24 april 2009

  Patientfolder och affisch Rena händer spelar roll kommer att kunna beställas via vår webbplats från och med den 5 maj då Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppmärksammar WHOs Clean Hands Day. Dagen kommer att märkas på vårt sjukhus! ...

 • Patientinformation om ESBL från Smittskyddsenheten

  06 april 2009

  Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen har givit ut en broschyr med information till patienter och närstående om ESBL-bildande bakterier. Länk till broschyren » ...

 • Något lugnare calicisituation

  03 april 2009

  Den gångna veckan har calicisituationen varit lugnare, men fortfarande finns enheter med intagningsstopp på alla SUs sjukhus. Dessutom har ett flertal enheter enstaka fall av calici. Vi uppmanar därför till fortsatt vaksamhet! ...

 • Ytterligare förvärrad calicisituation

  13 mars 2009

  Calicisituationen förvärrades på Sahlgrenska sjukhuset under förra helgen och den gångna veckan.  En beredskapsavdelning med sju vårdplatser på avdelning 55 för vård av patienter med gastroenterit har öppnats. Dessutom har allmänheten, bland annat via......

 • ESBL-smitta på barnsjukhuset

  13 mars 2009

  23 barn på Barnkirurgen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, har sedan i september 2008 blivit smittade med ESBL-bildande tarmbakterier. Det rapporterade Sahlgrenska Universitetssjukhuset i december till Smittskyddsinstitutet, som idag......

 • Fortsatt många och långa caliciutbrott

  27 februari 2009

  Alla sjukhus inom SU är fortfarande drabbade av gastroenteritutbrott. Även äldreboenden i Göteborg och södra Bohuslän är drabbade och många har intagningsstopp. Under veckan har många patienter med gastroenteritsymtom uppsökt akutsjukvården.......

 • Nytt meddelandeblad från Infektionshygien

  25 februari 2009

  Meddelandeblad februari 2009 . Se alla » ...

 • Fortsatt många och långa caliciutbrott

  13 februari 2009

  Alla sjukhus inom SU är drabbade av gastroenteritutbrott, just nu framför allt Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus. Smittskyddsinstitutets rapporter visar fortsatt hög förekomst av calicipositiva prover över hela landet. Årets virusvariant är ovanligt......

 • Hepatit A

  10 februari 2009

  Smittspridning av hepatit A har förekommit i Göteborg, bland annat på en förskola, vilket orsakat sekundärfall bland vuxna i barnens närmiljö. Smittsamheten i akutskedet är hög. Smittade vuxna blir ofta sjuka med symtom som feber, trötthet, dålig......

 • Fortsatt många och långa caliciutbrott

  03 februari 2009

  Alla sjukhus inom SU är drabbade av gastroenteritutbrott, just nu framför allt Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus. Smittskyddsinstitutets rapporter visar fortsatt hög förekomst av calicipositiva prover över hela landet. Årets virusvariant är ovanligt......

 • Smittspridning med ESBL-bildande tarmbakterier på barnkirurgen

  22 januari 2009

  På Barnkirurgiska kliniken på drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har smittspridning av ESBL-bildande E. coli pågått under hösten 2008. En anhopning av fall sågs först i december vilket medfört att smittbegränsande åtgärder nu har vidtagits och......

 • Influensafallen ökar - det är inte för sent att vaccinera sig!

  21 januari 2009

  Sedan årsskiftet har antalet influensafall ökat kraftigt i Sverige, inte minst bland sjukvårdspersonal. Vi vill påminna om att det inte är för sent att vaccinera sig, men man skall vara medveten om att det tar cirka två veckor innan vaccinet börjar ge......

 • Markant ökning av antalet caliciutbrott

  21 januari 2009

  Samtliga sjukhus inom SU är nu drabbade av gastroenteritutbrott. Smittskyddsinstitutets rapporter visar en mycket omfattande utbredning av antalet fall även i samhället. Vi uppmanar till fortsatt stor observans vid symtom som diarré och kräkningar.......

 • Virusgastroenteriterna är här!

  09 januari 2009

  De senaste veckorna har antalet fall ökat markant i hela landet. Hittills typade stammar är i stor utsträckning samma som problemsäsongen 2006-7. Även SU och Kungälvs sjukhus har utbrott.  Vi uppmanar till stor observans vid symtom som diarré och......

 • Med anledning av VRE-utbrott vid Sjukhuset i Varberg

  09 januari 2009

  Enterokocker tillhör vår normalflora i tarmen men kan orsaka urinvägsinfektioner, sårinfektioner, blodförgiftning och endokardit. Enterokocker kan förvärva resistens mot antibiotika och Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) har nu orsakat ett utbrott......

 • Reviderat PM lungtuberkulos

  09 januari 2009

  PM Vård av patient med misstänkt smittsam lungtuberkulos är reviderat enligt nedan. Högriskmunskydd PCM 2000 Fluidshield (orange ”anknäbb”), artikelnummer 310114, har utgått och ersätts av FFP2-klassat andningsskydd. Andningsskydd ska användas vid vård......

 • Punktprevalensstudie SU

  09 januari 2009

  Sammanställning (pdf) av resultatet för punktprevalensregistreringen SU 2008 . ...

uiqt|wBo}vqtti5{ivljmzoH%vozmoqwv5{mo}vqtti5{ivljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m