2016

Nyhetsarkiv 2016

 • Förändring i rutin - Basala hygienrutiner

  04 januari 2017

  På förekommen anledning från verksamheter avseende tolkning och dokumentation av följsamhetsmätningar för basala hygienrutiner har vi gjort ett tillägg i rutinen Basala hygienrutiner . Tillägget förtydligar linjechefens ansvar att definiera......

 • ST-läkare sökes till Klinisk mikrobiologi

  09 augusti 2016

  Nu finns en ST-läkartjänst med inriktning mikrobiologi att söka, senast 31 augusti. Välkommen med din ansökan!

 • Ökad kontakt med omvärlden under sommaren med ökat resande både från och till Sverige

  18 juli 2016

  Vårdhygien påminner i samband med Gothia Cup om att mässling fortfarande förekommer såväl i flera europiska länder som i övriga delar av världen på grund av bristande vaccinationstäckning...

 • Ny rutin för legionellainfektion

  23 juni 2016

  Vårdhygien har utarbetat en ny rutin för legionellainfektion

 • Vattkoppor

  19 maj 2016

  Senaste tiden har det varit flera fall av vattkoppor både i samhället och hos patienter som sökt vård. Viktigt att man identifierar patienter med utslag och är observant på om det kan bero på vattkoppor.

 • Sektionschef för Vårdhygien

  04 april 2016

  Sektionschefen för Vårdhygien, Rose-Marie Carlsson, kommer att gå i pension. T.f. sektionschef blir överläkare Carin Gebäck, hon tillträder den 1 maj.

uiqt|wBo}vqtti5{ivljmzoH%vozmoqwv5{mo}vqtti5{ivljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m