2015 - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2015

Nyhetsarkiv 2015

  • Vårdhygien uppmärksammar "Handhygienens dag" som gäller varje dag!

    05 maj 2015

    WHO har utsett 5 maj till Handhygienens dag, vilket uppmärksammas runt om i världen för att påminna om att rena händer räddar liv. Basala hygienrutiner, med fokus på handhygien, är och kommer alltid vara den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygg......

  • Kontakt och områden

    09 juni 2014

    Hygiensjuksköterskor  Berith Carlsson 031-342 4264 0700-90 36 84   Kerstin Möller 031-342 4889 0736-88 93 31   Osk Atladottir 031-342 4497 0700-82 36 19     Vid akuta ärenden......

jmzq|5mt5sizt{{wvH%vozmoqwv5{msmz{|qv5uwttmzH%vozmoqwv5{mw{s5i|tilw||qzH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vqtti5{ivljmzoH%vozmoqwv5{mo}vqtti5{ivljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m