ESBL CARBA

Den 15 mars 2012 införde Socialstyrelsen klinisk anmälnings- och smittspårningsplikt vid fynd av tarmbakterier med resistensmekanismen ESBLCARBA. Dessa bakterier sprids snabbt över världen och är svåra eller omöjliga att behandla med antibiotika. Handläggning av ESBLCARBA

 

ESBLCARBA-rutiner
Tarmbakterier med ESBLCARBA, patient med nyupptäckt bärarskap
Tarmbakterier med ESBLCARBA, patient med känt bärarskap

Informationsbrev till mottagande enhet

Information till patient

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m