Provtagning efter utlandsvård/riskregion

Ny tidsgräns mars 2015


Kontrollodla vuxen patient som någon gång de senaste 12 månaderna:

 • vårdats/arbetat utomlands på sjukhus eller behandlats polikliniskt (invasiva ingrepp)
 • vistats på institution utomlands
 • vårdats/arbetat på sjukhus i Sverige med känd MRB-problematik (riskregion)

Kontrollodla barn som någon gång de senaste 5 åren:

 • vårdats utomlands på sjukhus eller behandlats polikliniskt (invasiva ingrepp)
 • vistats på institution utomlands, till exempel barnhem


Provtagningslokaler enligt nedan:

 • Främre näsöppning
 • Svalg
 • Perineum
 • Rektum/faeces (pinnprov)
 • Sår/hudlesioner
 • Infarter/drän etc
 • Urin om patienten har/haft KAD, kateteriseras intermittent eller har UVI-symtom.

Patienten vårdas på enkelrum tills negativa odlingssvar erhållits från samtliga provtagningsställen. Avsteg från enkelrum kan ske efter samråd med Vårdhygien.

Patient med pågående/nyligen avslutad antibiotikabehandling kan vara "falskt" odlingsnegativ. Patienten kontrollodlas på nytt, tidigast en vecka efter avslutad behandling.

Multiresistenta bakterier (MRB) - kontrollodling av patient 


 Remiss mm

 • Utlandsvård: Ange på remissen "Utlandsvård" och i vilket land och vilket år (ungefär) detta skett.
  Odlingen omfattar multiresistenta bakterier (MRB) = meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycinresistenta enterokocker (VRE) och multiresistenta gramnegativa tarmbakterier (t ex ESBL) undantaget främre näsöppning, svalg och perineum som bara analyseras för MRSA.
 • Riskregion i Sverige: Ange på remissen "Kontrollodling riskregion" och aktuell analys. 
 • Används pappersremiss räcker en remiss för samtliga prov.
 • Provtagningsset med rosa kork används (VGR produktnr 103 605 440). För urin provrör 10 ml i plast med skruvlock (VGR produktnr 102 769 965) eller vakuumrör för urin 7 ml (VGR produktnr 102 770 294).
 • Prov från samma patient buntas ihop med gummiband.
 • Proven skickas till Bakteriologiska laboratoriet, Sahlgrenska sjukhuset.


Provtagningsanvisningar Klinisk mikrobiologi
Kontaktuppgifter Klinisk mikrobiologi
Till sidan patientinformation Vårdhygien


Personal/studerande inför återgång till vårdarbete/praktik etc

MRSA - kontrollodling av personal och studerande

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m