Ledningsverktyg vårdhygienisk standard

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder nu ett nationellt framtaget ledningsverktyg för ett systematiskt vårdhygieniskt förbättringsarbete  i sjukhusanknuten vård (vårdenheter, mottagningar och andra sjukhusanknutna enheter).

Verktyget vänder sig till linjechefer och är en enkel flerstegsmodell där en egenbedömning av enhetens vårdhygienska standard ligger till grund för enhetens fortlöpande förbättringsarbete för att uppnå Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 2a § SL krav på god hygienisk standard.

Dokumentet  (Ledningsverktyg för god vårdhygienisk standard) beskriver verktyget och Bilaga 1 (Checklista för egenkontroll) är ett egenkontrollprogram med vårdhygieniska frågor.

Kontakta Vårdhygien för vidare information och noggrann genomgång av verktyget.

För verksamheter inom VG primärvård, se Ledningsverktyg
För verksamheter inom kommunal vård och omsorg, se Ledningsverktyg


Ledningsverktyg för god vårdhygienisk standard

Checklista för egenkontroll - generell

Lathund till checklista för egenkontroll - generell

Förslag på verksamhetsspecifika frågor

Handlingsplan för förbättringsarbete


 

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m