Kontakt - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kontakt

Vem på Vårdhygien ska vi vända oss till?
Ring eller maila i första hand ditt kontaktteam.

Information om vilka personer som ingår i kontaktteamen finns på nedanstående sidor - välj ditt område eller motsvarande.

Område 1 Område 1 Område 2 Område 2
Område 3 Område 3 Område 4 Område 4
Område 5 Område 5 Område 6 Område 6
lista Angereds Närsjukhus lista Capio Lundby Närsjukhus  
lista Carlanderska sjukhuset              lista Frölunda Specialistsjukhus  
lista Kungälvs sjukhus lista Regionservice
lista Västfastigheter lista VG Primärvård
lista Kommunal vård och omsorg  Habilitering och Hälsa
   

 
Vid brådskande ärenden kan du nå oss via akutlinjen på vardagar
tel 031 - 342 6100, kl 08.30-12.00 och kl 13.00-16.00.


Hygienläkare
Rune Andersson
överläkare, professor i global hälsa
031 - 342 49 23 0706 - 44 12 38
Carin Gebäck
överläkare, sektionschef, tjänstledig
031 - 342 4994 0700 - 46 32 36
Martina Sansone
specialistläkare
031 - 342 4995 0700 - 20 62 39
Katja Urwitz
överläkare
031 - 342 4691  
Ingemar Qvarfordt
överläkare
031 - 342 4915 0736 -15 25 95
Linn Persson Berg  
ST-läkare mikrobiologi/vårdhygien
  0761-40 78 66
     
Hygiensjuksköterskor
Ósk Atladóttir 031 - 342 4497 0700 - 82 36 19
Berith Carlsson 031 - 342 4264 0700 - 90 36 84
Marlene van Doesburg 031 - 342 4682 0700 - 82 34 77
Ingrid Ekfeldt 031 - 342 4985 0736 - 88 93 58
Jessica Ikonen 031 - 342 4493 0700 - 82 44 08
Anette Kullgren  031 - 342 4996 0736 - 88 93 62
Nina Lundgren  031- 342 4984 0722 - 04 94 02
Kerstin Möller 031 - 342 4889 0736 - 88 93 31
Lotta Osbeck ** 031 - 342 4495 0768 - 09 21 18
Roseli Sandbreck * 031 - 342 4948 0700 - 82 52 80
     
Assistent/Koordinator
Lotta Wahlqvist  031-342 4907  
     

 *  för kommunal vård i södra Bohuslän
** för Göteborgs kommun

Kontakt

Postadress
Box 7193, 402 34 Göteborg

Besöksadress
Guldhedsgatan 10 A

Gemensam e-post
 

Fax
031 - 41 93 10

Laboratoriesvar
Bakteriologi 031 - 342 4945
Virologi 031 - 342 2444

Övrig kontakt
031 - 342 4907 (ass/koordinator)

uiqt|wBz}vm5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqv5omjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz|qvi5{iv{wvmH%vozmoqwv5{muiqt|wBsi|ri5}z%wq|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomuiz5y%viznwzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBtqvv5xmz{{wv5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomuiz5y%viznwzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBw{s5i|tilw||qzH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmzq|5mt5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiztmvm5%vivlwm{j}zoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvozql5msnmtl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBsmz{|qv5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBrm{{qki5qswvmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5s}ttozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBVqvi5T}vlozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsmz{|qv5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5w{jmksH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{mtq5{ivljzmksH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{m%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m