Ledningsverktyg - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ledningsverktyg

För att tillgodose de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut, är vårdgivare ålagda att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Nedan erbjuds en lokal anpassning av det nationellt framtagna ledningsverktyget för systematiskt vårdhygieniskt förbättringsarbete.

”Ledningsverktyg för god vårdhygienisk standard” vänder sig till chefer och är en enkel flerstegs­modell där en egenkontroll av enhetens vårdhygieniska standard ligger till grund för enhetens egna fort­löpande förbättringsarbete.

Ledningsverktyg för god vårdhygienisk standard - kommun 
Checklista för egenkontroll och lathund (går att fylla i och spara)
Handlingsplan för prioriterat vårdhygieniskt förbättringsarbete (går att fylla i och spara) 

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m