Utbildningsmaterial och verktyg för god hygienisk standard - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Utbildningsmaterial och verktyg för god hygienisk standard

På denna sida kommer vi att samla verktyg/material som kan användas av chefer och medarbetare i verksamheternas vårdhygieniska förbättringsarbete.

Vårdhygiens roll är att hjälpa och stödja verksamheterna i arbetet för att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. Vi prioriterar övergripande strategier för att stödja chefer på olika nivåer. 

Verktygslåda hygien - kommunal vård och omsorg (framtagen av Skaraborgs sjukhus)

uiqt|wBo}vqtti5{ivljmzoH%vozmoqwv5{mo}vqtti5{ivljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m