6. Såromläggning - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

6. Såromläggning


Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän


Utför alla omläggningar aseptiskt, det vill säga ”bevara det rena rent”.
Lägg inte om sår samtidigt som det pågår bäddning, städning och servering av mat i lokalen.

Tillämpa alltid basala hygienrutiner vid såromläggning.

  • ta fram det material som behövs under omläggningen
  • rengör och punktdesinfektera de ytor som blivit förorenade i samband med omläggning
  • använt engångsmaterial läggs i plastpåse som knyts ihop och slängs efter omläggningen
  • använda flergångsföremål desinfekteras helst i desinfektor för att bli höggradigt rena.

Ren rutin

Ren rutin kan användas t ex vid omläggning av

  • kroniska bensår
  • trycksår
  • förorenade sår, till exempel traumatiska sår vid det akuta omhändertagandet

Vid ren rutin används höggradigt rena instrument, det vill säga rengjorda och desinfekterade instrument, höggradigt rent förbandsmaterial och kranvatten. Kranvattnet skall vara färsktappat från en kran som används regelbundet. Låt vattnet rinna någon minut. Vattnet skall vara ljummet. Används vatten från egen brunn skall kvalitén på vattnet kontrolleras med avseende på bakterieförekomst innan det används.

Förbandsmaterial

Kompresser och annat förbandsmaterial skall vara höggradigt rent och plockas ur sin förpackning med rena instrument och desinfekterade händer.

Steril rutin

Vid steril rutin används sterila instrument, förband och sterila lösningar.
Sår som läggs om med steril rutin är t ex:

  • operationssår första dygnet efter operation
  • sår som står i förbindelse med led eller annan djupare, normalt steril vävnad

Sårodling

Sårodling tas alltid på ett noggrant rengjort sår. Tag odlingen med pinne från sårdjupet eller kanten på gränsen till frisk vävnad. Skriv på remissen var såret sitter, om det är ytligt eller djupt, eventuell antibiotikabehandling och andra viktiga uppgifter. Skicka provet snarast. Förvara provet i kylskåp i väntan på transport.

Se provtagningsanvisningar från respektive bakteriologiskt laboratorium:
Klinisk mikrobiologi i Göteborg
NU-sjukvården

Utskriftsversion

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m