17. Lungtuberkulos

Vård av vårdtagare med misstänkt smittsam lungtuberkulos


Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.


Arbeta alltid efter Basala hygienrutiner

 Tuberkulos lyder under Smittskyddslagen och kallas därför allmänfarlig sjukdom.

Lungtuberkulos smittar genom upphostningar av små droppar (aerosol) som innehåller bakterier. Om man andas in dropparna kan bakterierna infektera lungan. En person som hostar upp så mycket bakterier att de kan påvisas med direktmikroskopi har en så kallad öppen lungtuberkulos och är smittsam. Smittsamheten upphör i regel efter två veckors medicinsk behandling. Vårdtagare med tuberkulos på annat ställe än lunga, bronker och struphuvud (larynx) anses inte smittsam. Smittspridning sker inte via ytor och föremål.

Det är alltid behandlande läkare som avgör smittsamheten. Vid behov av inneliggande vård flyttas vårdtagaren till avdelning på lungmedicin eller infektionsklinik.

När behandlande läkare tagit ställning till att smittrisk finns, gäller följande rutiner:

  • FFP3-klassat andningsskydd ska användas av all personal som vistas i boenderummet. Andningsskyddet ska sluta tätt över kinder, haka och näsa för att skydda mot droppsmitta (se tillverkarens instruktioner). Andningsskyddet är engångs.
  • Begränsa antalet personer runt vårdtagaren.
  • Personal som är gravid eller har immunbrist ska inte delta i vårdtagarnära vård.
  • Punktdesinfektion utförs alltid vid spill, på ytor, av kroppsvätskor och utsöndringar som t ex upphostningar. Mindre spill torkas upp direkt med ytdesinfektionsmedel som innehåller 70 % etanol, vid större spill används Virkon 3 %.
  • Tvätt och avfall hanteras som vanligt, d v s mängden förorening avgör hanteringen. 
  • Under förutsättning att punktdesinfektion utförts städas golv och övriga ytor med rengöringsmedel och vatten.

 

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m