16. Resistenta bakterier - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

16. Resistenta bakterier


Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän


Resistenta bakterier (MRB) är motståndskraftiga mot flertalet antibiotika.

Följande bakteriefynd är exempel på MRB:

  • MRSA (Methicillin Resistenta Staphylococcus Aureus)
  • VRE (Vancomycin Resistenta Enterokocker)
  • ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase)
  • Multiresistenta Gramnegativa stavar tex. E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Acinetobacter, Stenotrophomonas och Pseudomonas.

Multiresistenta bakterier blir allt vanligare och förekommer framförallt i länder utanför Norden, främst i vårdmiljöer.

Bakterierna i sig är inte mer sjukdomsframkallande än andra, men när en infektion uppstår kan den vara svårbehandlad.

MRB kan spridas inom och mellan vårdmiljöer.

Vårdtagare som vårdats utomlands eller i region med känt MRSA-problem skall provtas för att påvisa bärarskap av MRSA. Kontakta hygiensjuksköterskan för information. Detsamma gäller också personal som vårdats eller arbetat utomlands. 

OBS!

Grundläggande i kampen mot MRB är väl fungerande basala hygienrutiner.

Tidig upptäckt av MRB och snabba förebyggande åtgärder är avgörande för att kunna förhindra och begränsa spridning!

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) skall alltid informeras vid förekomst av MRB!

Handlingsprogram för mulitresistenta bakterier inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård samt omsorg i Västra Götaland finns tillgängligt via Smittskyddsenhetens webbplats -se Handlingsprogram för multiresistenta bakterier (MRB) inom kommunal hälso- och sjukvård, omsorg och primärvård i Västra Götaland.

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m