13. Enteral nutrition (sondmatning) - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

13. Enteral nutrition (sondmatning)


Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän


OBS! Arbeta alltid med spritdesinfekterade händer vid ihopkoppling och övrig hantering av sondmat för att förhindra bakteriekontamination av näringslösningen.

För att undvika bakteriekontamination av sondmat krävs strikta hygienrutiner. Vid ihopkoppling och all hantering finns risk att förorena näringslösning och system, vilket kan medföra tillväxt av bakterier i näringslösningen. Tillväxt av bakterier sker snabbare i näringslösningar än i de flesta intravenösa lösningar.

Det finns olika typer av sonder: nasogastrisk sond, Witzelfistel, PEG och knapp.

Sondnäring

Det finns både sterila och icke sterila näringslösningar.

Sterila produkter

Fabrikstillverkad näringslösning i ursprunglig påse, flaska eller motsvarande är sterila. Hantering av påse är enklast. Flaskor som öppnas (skruvlock, kapsyl) kan lätt förorenas. Produkterna förvaras enligt tillverkarens anvisningar.

  • oöppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur
  • öppnad flaska eller burk eller motsvarande skall förvaras i kylskåp mellan matningarna och användas inom den tid som anges enligt tillverkarens anvisningar
  • vid kontinuerlig tillförsel är "hängtiden" max 24 timmar.

Icke sterila produkter

  • produkter i pulverform som blandas med vatten
  • steril produkt som hälls över i annan behållare

Produkterna förvaras enligt tillverkarens anvisningar. Tillförsel av icke sterila produkter skall vara avslutad inom 4 timmar efter beredning. Aggregatet kasseras.

Skötsel av aggregat, behållare, sondsprutor och matningsslang

Dessa är medicintekniska produkter och kan vara för flergångs-/engångsbruk. Engångsprodukter skall inte återanvändas. Tillverkarens ansvar upphör om en engångsprodukt återanvänds.

Aggregat

  • vid intermittent tillförsel byts aggregatet efter varje matningstillfälle               
  • vid kontinuerlig tillförsel byts aggregat minst en gång per dygn. Ny vällingpåse - nytt aggregat.

Behållare till icke steril produkt

Engångs- eller flergångsbehållare kan användas för icke steril produkt. Flergångsbehållare rengörs efter varje matningstillfälle enligt tillverkarens anvisningar eller körs i diskdesinfektor/hushållsdiskmaskin. Kasseras vid missfärgning eller vid bristande funktion.

Sondsprutor

Engångs- eller flergångsspruta kan användas. Flergångs sondspruta rengörs enligt tillverkarens rekommendationer. Förvaras torrt och dammfritt. Den kasseras när den blivit trög, otät, repig eller missfärgad.

Matningsslang till knapp

Matningsslangen (adaptern) skall användas enligt tillverkarens rekommendationer.

Läkemedel

För läkemedelstillförsel används engångsspruta som kasseras efter användningen.

PEG/Knapp/Gastrotub

Huden runt PEG/knapp/gastrotub koloniseras lätt med bakterier om huden inte är hel.

  • rengör stomiområdet dagligen med tvål och vatten
  • torka huden eller låt den lufttorka ordentligt

Om huden runt PEG ser irriterad/infekterad ut kan den tvättas med Hibiscrub var 6:e dag. Håll torrt. Inget förband!

Munvård

OBS! Vårdtagaren behöver hjälp med munhygien vid flera tillfällen dagligen.

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m