10. Tvätthantering - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

10. Tvätthantering


Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän 2016-09-21


Boenden

Allmänt
Tillämpa basala hygienrutiner i tvättstugan
Handskar och engångsplastförkläde ska användas vid sortering och hantering av smutstvätt
Desinfektera tagställen t.ex. tvättmaskinens lucka
Tvätta i normallånga program (inga snabbprogram)


Tvättemperatur
Textilier som tvättas i lägst 60 grader kan blandas från flera vårdtagare
Textilier som tvättas i lägre temperaturer tvättas vårdtagarvis


Smutstvätt
Ska aldrig läggas på golvet
Ska förvaras i tvättkorg på rummet
Som förvaras i gemensamt tvättutrymme ska läggas i tvättkorg med lock
Ska alltid transporteras till tvättstuga i tvättkorg eller tvättsäck
 

Tvätt som är kraftigt förorenad av kroppsvätskor och utsöndringar
Tvättas separat och snarast möjligt. Föroreningar tas bort med papper före tvätt
 

Omhändertagande av ren tvätt
Desinfektera händerna före hantering av ren tvätt
Torka tvätten i torktumlare eller torkskåp
Tvätt som inte kan torktumlas ska torkas i vårdtagarens rum
Sortera tvätten på ren arbetsyta och ta den direkt till vårdtagarens rum
Ren tvätt ska inte förvaras i tvättstugan
Används cirkulationstvätt på enheten ska den förvaras i skåp med stängd dörr eller i särskilt förråd
Lägg inte ren tvätt i en smutsig tvättkorg

Tvättstuga
Städrutiner för tvättstugan ska finnas och vara kända. Rutinen ska t.ex. ange hur ofta golv ska städas, ytor ska torkas av osv
Det ska finnas en ren yta i tvättstugan
Följ tillverkarens anvisningar för skötsel och underhåll av alla maskiner
 

 Hemtjänst

Vid hantering av tvätt i gemensamma tvättstugor behöver personalen ha med sig handsprit, handskar och plastförkläde

       

Utskriftsversion

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m