1. Smitta och smittvägar - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

1. Smitta och smittvägar


Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.


Smitta kan överföras på olika sätt. I vårdarbete är kontaktsmitta via personalens händer den vanligaste smittvägen. Störst mängd smittämnen finns i kroppsvätskor och utsöndringar. Hur stor risken för smittspridning inom vården är beror på

 • Smittämnet
 • Smittdosen
 • Smittvägarna
 • Individens mottaglighet
 • Personalens följsamhet till basala hygienrutiner

Kontaktsmitta

 • Direkt kontaktsmitta
  Smittämnen överförs till en mottaglig person från en smittbärare, som kan vara symtomfri, till exempel vid hudinfektioner och sexuellt överförda infektioner.
 • Indirekt kontaktsmitta
  Smittämnen överförs från en person till en annan t ex via händer, handskar eller förorenade ytor.

Droppsmitta

Smittämnen överförs till slemhinnan i ögon, näsa eller mun via droppar (aerosol) från hosta, nysning eller kräkning. Dropparna når inte längre än en armlängds avstånd innan de faller till golvet.

Luftburen smitta

Dropparna torkar ihop till mindre droppkärnor som sprids till luften och kan andas in.

Tarmsmitta

Tarmsmitta/livsmedelsburen smitta kan ske då smittämnen som utsöndras med tarminnehållet når munnen direkt eller indirekt exempelvis via vatten och livsmedel.

Blodburen smitta 

Se avsnitt om blodburen smitta.

 

Utskriftsversion

uiqt|wBnzmlmzqki5pq{{iH%vozmoqwv5{mnzmlmzqki5pq{{iH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m