Kommunal vård och omsorg - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kommunal vård och omsorg

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän

Dessa vårdrutiner vänder sig till all vårdpersonal inom kommunal vård och omsorg. De är utformade för att kunna tillämpas i särskilda boenden och inom hemsjukvård men beskriver inte tekniskt genomförande av varje moment. För detta hänvisas i första hand till Vårdhandboken och/eller lokala anvisningar i respektive kommun.

NYHETER!

Ny flik - 19. Influensa

Vägledning vid Utbrott av skabb på Särskilt boende (äldre- och gruppboende)
 


Hygiensjuksköterskor för kommunal vård

 • Göteborgs kommun
  Lotta Osbeck
  031-342 4495, 076-8092118
   
 • Södra Bohuslän
  (Mölndal, Härryda, Partille, Kungälv, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale)
  Roseli Sandbreck
  031-342 4948, 070-0825280
   

Hygienläkare för kommunal vård

Ingemar Qvarfordt
031-342 4915, 070-0824970
 


Adress
Vårdhygien SU, Box 7193, 402 34 Göteborg (postadress)
Guldhedsgatan 10 A (besöksadress)
Akutlinje Vårdhygien 031-342 6100

uiqt|wBtw||i5w{jmksH%vozmoqwv5{mtw||i5w{jmksH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{mtq5{ivljzmksH%vozmoqwv5{mzw{mtq5{ivljzmksH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomuiz5y%viznwzl|H%vozmoqwv5{mqvomuiz5y%viznwzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m