Infektionsverktyget

Infektionsverktyget är ett IT-stöd för uppföljning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. Syftet är att vara ett hjälpmedel i verksamheternas arbete med att minska antalet vårdrelaterade infektioner och optimera antibiotikaanvändningen. Med infektionsverktyget kan olika rapporter skapas utifrån de enskilda verksamheternas behov.

Inloggning till Infektionsverktyget

Rapportgeneratorn nås via https://infektionsverktyget.sjunet.org (länken fungerar endast inom VGRs intranät). För att logga in behöver du ditt TjänsteID+ (SITHS)-kort och din personliga kod.

Mer information om Infektionsverktyget finns på Område 4/Infektion/SU Strama 

Kvartalsrapport

Nu är årets första kvartalsrapport från Avdelningen patientsäkerhet vid Koncernkontoret här. Den innehåller data om antibiotikaanvändning och förekomst av vårdrelaterade och samhällsförvärvade infektioner vid regionens sjukhus.
Regional kvartalsrapport I 2017 infektionsverktyget

 

  

  
  

  

  

 

uiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m