Hygienkörkort och utbildning

I Västra Götaland finns nu grundläggande vårdhygienutbildning och hygienkörkort tillgängligt i Lärplattformen för samtliga vårdgivare inom primärvård och rehab. För slutenvård finns enbart hygienkörkort för de som har VGR-ID. Utbildningen och hygienkörkort nås via respektive vårdhygiens hemsida
Genomfört hygienkörkort och utbildning kan följas upp av närmaste chef genom verktyget chefrapport i Lärplattformen för personal med VGR-ID.
Kontaktperson är - Osk Atladottir

Länk för hygienkörkort och grundläggande vårdhygienutbildning för primärvård och rehab i offentlig drift:

För primärvård och rehab i offentlig drift

Länk för primärvård och rehab i privat drift:

För primärvård och rehab i privat drift

Länk till hygienkörkort för slutenvård:

Hygienkörkort slutenvård

uiqt|wBw{s5i|tilw||qzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m