Vårdhygien - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vårdhygien

Vår information vänder sig till personal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus, primärvård samt kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.

Nyhetsarkiv

Aktuellt

 • Nytt om smittspridning VRE

  19 april 2018

  Information från Folkhälsmyndigheten om smittspridning av VRE mellan sjukhus i Sverige. Folkhälsomyndigheten - nyhet VRE ...

 • Nytt desinfektionsmedel!

  03 april 2018

  Produktvisning av Incidin OxyFoam S kommer att ske på följande platser och tider: Kungälvs sjukhus 18 april, kl 11-14, huvudentrén Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Östra 19 april, kl 11-14 utanför Gastronomen Sahlgrenska 24 april, kl 11-14 utanför......

 • Utbrott av VRE i landet!

  12 mars 2018

  På flera håll i landet pågår utbrott av VRE (Vankomycinresistenta enterockocker) . Vi vill därför påminna om vikten av grundläggande vårdhygieniska principer .  Eftersom VRE är en bakterie som trivs och överlever länge i miljön, är det som alltid vikti......

 • Hygienkörkortet nu i Lärplattformen

  05 mars 2018

  Hygienkörkortet har nu flyttat in i Lärplattformen (se länk nedan) och det ”gamla” hygienkörkortet har släckts på webben. Anställda använder numera sitt VGR-id för att genomföra hygienkörkortet och kommer att få en årlig påminnelse om att detta görs.......

 • Vårdhygien ger flera utbildningar under våren 2018

  26 januari 2018

  Utbildning i vårdhygien inom endoskopi ges den 21 februari och flera utbildningstillfällen med riktade grundkurser i vårdhygien erbjuds. För information och anmälan se under fliken "Utbildning" ...

 • Ökad uppmärksamhet på mässling!

  13 december 2017

  Vårdhygien uppmanar till ökad uppmärksamhet på mässling då ett fall nyligen har diagnosticerats i Göteborg, se ytterligare information på Smittskyddets hemsida . Misstänkt mässling hos icke-immuna personer som söker med feber, ögonirritation, torrhosta......

Länk till Rena händer spelar roll

Kontakt

Vem ska vi vända oss till?
Kontaktteam och övrig kontaktinformation

Gemensam E-post
 

Akutlinjen
031 - 342 6100

Verksamhetens mål

Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att tillsammans med vårdgivaren förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter/ vårdtagare och personal samt att förhindra smittspridning

uiqt|wB%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{m%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m