Vårdhygien

Vår information vänder sig till personal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, Kungälvs sjukhus, primärvård samt kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.


 Rena händer spelar roll

Rena händer spelar roll (pdf)
Folder
Rena händer spelar roll (pdf)
Affisch A4
Rena händer spelar roll (pdf)
Poster A3
Handhygienens dag
Affisch A3


Handhygien för patienter och besökande - till information och beställning av informationsmaterial.


Nyhetsarkiv

Aktuellt

 • Calici-säsongen har börjat

  07 december 2015

  Folkhälsomyndigheten uppmärksammar nu att vinterkräksjukan har tagit fart. De närmaste veckorna kan vi förvänta oss en ökning av antalet smittade. Åtgärder för att begränsa smittspridning inom slutenvården ska påbörjas genast när en patient har symtom ......

 • Ökad kontakt med omvärlden - en utmaning för vården

  12 november 2015

  Kontakten med omvärlden ökar, både genom vårt eget ökade resande och genom de flyktingströmmar vi nu ser.  Vårdhygien vill därför påminna om vikten av att följa basala hygienrutiner med punktdesinfektion kompletterat med städrutiner för vårdpersonal.......

 • Inför influensasäsong 2015-2016

  02 november 2015

  Vaccinationsstart för influensa i Västra Götaland är tisdagen den 3 november. Vaccinationsstrategin syftar till att skydda grupper med ökad risk för allvarlig influensasjukdom och svåra följdsjukdomar. För mer information se  Smittskydd Västra Götaland......

 • Vårdhygien har flera temautbildningar under hösten 2015

  07 september 2015

  Kurserna är under eftermiddagar mellan 13.30  - 16.00. Det finns fortfarande platser kvar, första tillfället är 23 och 24 september med tema: Tarmsmitta. Välkommen med din anmälan ! ...

 • Hygienkörkortet

  10 juli 2015

  Samtliga frågor i Hygienkörkortet har nu bytts ut - testa gärna dina kunskaper på nytt! ...

 • "Städrutin för vårdpersonal" har ersatts av ny riktlinje

  03 juli 2015

  Direktivet "Städrutin för vårdpersonal" har ersatts av riktlinjen "Vårdpersonalens ansvar för städning och rengöring" med tillhörande rutiner som ersätter bilagorna i det tidigare direktivet. Endast mindre innehållsmässiga förändringar är gjorda. ...

Länk till Rena händer spelar roll

Hygienkörkort

Kontakt

Vem ska vi vända oss till?
Kontaktteam och övrig kontaktinformation

Gemensam E-post
 

Akutlinjen
031 - 342 6100

Länk till slutrapport efter caliciutbrott

Rätt klädd på jobbet. Riktlinjer för arbetskläder.

Riktlinjer empirisk antibiotikabehandlingRiktlinjer för empirisk antibiotikabehandling 

 

 


 

Är du intresserad av vårdhygien?

Läs mer om Svensk Förening för Vårdhygien och hur du blir medlem


Verksamhetens mål

Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att tillsammans med vårdgivaren förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter/ vårdtagare och personal samt att förhindra smittspridning

uiqt|wB%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{m%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlmzqki5pq{{iH%vozmoqwv5{mnzmlmzqki5pq{{iH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m