Nomenklatur och förkortningar - Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nomenklatur och förkortningar

Den laboratoriemedicinska terminologin har specifik nomenklatur och många förkortningar.

För utförligare information, vänligen besök

Klinisk mikrobiologi

Klinisk kemi

uiqt|wB&jwlqt5pioo{|zwuH%vozmoqwv5{mjwlqt5pioo{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5ormz|{{wvH%vozmoqwv5{mxm|mz5ormz|{{wvH%vozmoqwv5{m