Utbildning - Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Utbildning

Utbildningar och kurser

Aktuella kurser för personal som handleder studenter inom hälso- och sjukvård:


Verksamhetsförlagd utbildning (praktik)

På flera av Mikrobiologens olika enheter kan man som student förlägga sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) Biomedicinska analytikerprogrammet.


Specialistutbildning för läkare inom mikrobiologi

Kontaktperson/studierektor:
Bertil Kaijser, bakteriologi, telefon: 031-342 49 08
Johan Westin, virologi, telefon: 0707-21 01 14


uiqt|wBjmz|qt5siqr{mzHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wBrwpiv5%wm{|qvHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wBnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{mnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m