Provtagning

Förvaring

De flesta prover till Klinisk mikrobiologi kan med fördel förvaras i kyl i väntan på transport till laboratoriet. Se respektive analys.

För specialanalyser som Herpes simplex resistensbestämning skall provet förvaras och transporteras i ett för detta avsett transportmedium, kontakta HIV-lab (risklab) för mer information på telefon: 031-342 47 39.


Provtagningsmateriel 

(länken leder till sammanställning av materiel längre ner på denna sida)


Provtagningsanvisningar

(OBS! För exakt provåtgång se respektive analys).

Då det i provtagningsanvisningen står att ett rör utan tillsats rekommenderas, använd då gärna Sarstedts provtagningsrör i plast ("urinrör"), art.nr 102769965.

Benmärg

EDTA-rör med lila kork, cirka 0,5-2 ml räcker oftast för analys. Se önskad analys för exakt mängd.

OBS! Läs mer här om Tuberkulos och andra mykobakterioser, andra riktlinjer gäller.

Biopsi - bakterier

Vid misstanke om bakteriell infektion: Boiopsin skall läggas i sterilt rör eller burk.

Biopsi - virus

Biopsin skall läggas i ett rör med 1-2 ml koksaltlösning. 

Bronchialsköljvätska (BAL)

2-5 ml prov i ett rör utan tillsats.

Blåssekret

Punktera blåsan och för över material till ett ESwab rör. Observera att vid Herpes Simplex resistensbestämning rekommenderas i första hand Sigma Virocult-rör, lev art.nr MW950S. Önskas både PCR och resistensbestämning skall 2 rör skickas. För övrig virusdiagnostik kan man också använda ett rör med 1-2 ml koksaltslösning.

Cervixsekret

Rotera en provtagningspinne (alt. cytobrush för HPV-diagnostik) i cervixkanalen och stoppa den i ett rör med 1-2 ml koksalt, alternativ använd ESwab.

OBS! För PCR Chlamydia trachomatis (klamydia) och PCR Gonokocker krävs särskilt provtagningsrör plus pinnar. Läs mer i analyslistan under Chlamydia trachomatis / gonokocker.

Cervixsekret till vätskebaserad cytologi (t.ex. Thinprep-burk)

 För HPV-diagnostik ska cellprov tas på samma sätt som vid konventionell cytologi med följande skillnader/tillägg: Provet från bakre fornix och portio tas med Ayresspatel av plast. Endocervikala provet tas med cytobrush. I stället för att stryka ut cellerna på ett provtagningsglas används en vätskefylld burk. Både spateln och borsten skall efter provtagning vispas kraftigt i burken för att uppfångade celler ska lossna. Borsten skall sedan pressas och roteras mot burkens vägg och det kvarvarande materialet på borsten skrapas av med spateln. Spatel och borste skall avlägsnas från burken inom ett par minuter efter provet tagits.

Faeces - analyser på faeces

2-3 ml faeces i ett rör utan tillsats. Använd gärna "Faecesburk med sked", art.nr 108388760 alternativt ESwab Rosa kork. Se respektive analys!

Fostervatten (amnion)

2-3 ml prov i ett rör utan tillsats.

Glaskropp

Minst 0,5 ml i ett rör utan tillsats.

Helblod/totalblod (EDTA-blod)

EDTA-rör med lila kork, ca 0,5-2 ml.
Använd gärna "EDTA-rör", art.nr 102770195.

Kammarvätska

Minst 0,5 ml i ett rör utan tillsats.

Konjuktivalsekret

Minst 0,5 ml i ett rör utan tillsats.

OBS! För PCR Chlamydia trachomatis (klamydia) och PCR Gonokocker krävs särskilt provtagningsrör plus pinnar. Läs mer i analyslistan under Chlamydia trachomatis/gonokocker.

Kräkning

2-3 ml i ett rör utan tillsats.

Ledvätska

2-3 ml prov i ett rör utan tillsats.

OBS! Läs mer här om Tuberkulos och andra mykobakterioser, andra riktlinjer gäller.

Likvor - analyser på likvor

2-3 ml likvor i ett rör utan tillsats.

Vid virusinfektion i CNS kan lokalt producerade antikroppar påvisas i likvor. För att skilja dessa från passivt filtrerade serumantikroppar, skall serumprov tas samtidigt.

Nasofarynxsekret - NPH

Använd gärna ESwab blå kork eller för virusdiagnostik "flockad pinne" i ett rör med 1 ml koksalt.

Tryck lätt upp patientens nästipp. Rikta provtagningspinnen horisontellt och för in den parallellt med gomtaket tills ett lätt motstånd känns. Låt den om möjligt sitta kvar i 10-15 sekunder. Pinnen förs efter provtagningen ner i röret innehållande transportmedium.

Näsa (främre näsöppning)

Använd ESwab Rosa kork.

Obduktionsmaterial

Rör med 1-2 ml koksaltlösning.

Pericardvätska

2-3 ml vätska i ett rör utan tillsats.

Perineum

Använd ESwab Rosa kork. Hudområdet mellan kön och anus.

Placenta

Rör med 1-2 ml koksaltlösning.

Plasma

1-2 ml. EDTA-rör med lila kork (3ml blod ger ca 1 ml plasma). Använd gärna BD Vacutainer EDTA-rör, lev.art.nr 367863.

Pleuravätska

2-3 ml prov i ett rör utan tillsats.

OBS! Läs mer här om Tuberkulos och andra mykobakterioser, andra riktlinjer gäller.

Rektalsvabb

Använd gärna ESwab Rosa kork eller för virusdiagnostik  "flockad pinne" i rent rör.

OBS! För PCR Chlamydia trachomatis (klamydia) och PCR Gonokocker krävs särskilt provtagningsrör plus pinnar. Läs mer i analyslistan under Chlamydia trachomatis / gonokocker.

Kan användas för provtagning till Gastroenteritblocket.  För in svabben i ändtarmen och rotera minst ett varv.

Saliv

Samla saliv cirka 1 ml i ett rör, alt. ta ett pinnprov och sätt i ett rör med 1-2 ml koksalt alternativt använd ESwab.

Serum

För exakt mängd se respektive analys. Använd gärna "serumrör", art.nr 102770138.

Sputum

Upphostning från patienten uppsamlas i ett rör. För relevant provtagning är det av värde att provet innehåller material från nedre luftvägarna. Det är därför viktigt att patienten inte bara spottar saliv.

Svalg

ESwab Rosa kork. Pressa provtagningspinnen mot vardera tonsill och för den upp och ner några gånger längs tonsillen. Tungan skall helst hållas väl nedpressad så att provtagningspinnen ej vidrör den.

OBS! För Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae ska prov tas från bakre svalgvägg!

OBS! För PCR Chlamydia trachomatis (klamydia) och PCR Gonokocker krävs särskilt provtagningsrör plus pinnar. Läs mer i analyslistan under Chlamydia trachomatis / gonokocker.

Sårsekret

Använd ESwab Rosa kork. Observera att vid Herpes Simplex resistensbestämning rekommenderas i första hand Sigma Virocult-rör, lev art.nr MW950S. Önskas både PCR och resistensbestämning skall 2 rör skickas. För övrig virusdiagnostik kan man också använda ett rör med 1-2 ml koksaltslösning.

Urethrasekret

Använd ESwab och för in den smala provtagningspinnen 2-4 cm in i urethra och rotera under cirka 3-5 sekunder.

OBS! För Chlamydia trachomatis (klamydia) krävs särskilt provtagningsrör plus pinnar. Läs mer i analyslistan under Chlamydia trachomatis (klamydia).

Urin

2-5 ml prov i ett rör utan tillsats.

OBS! För PCR Chlamydia trachomatis (klamydia) och PCR Gonokocker krävs särskilt provtagningsrör plus pinnar. Läs mer i analyslistan under Chlamydia trachomatis / gonokocker.

OBS! Läs mer här om Tuberkulos och andra mykobakterioser, andra riktlinjer gäller.


Provtagningsmateriel

Angivna artikelnummer avser Regionservice, Inköp. Läs mer om inköp inom VGR  här.

Artiklarna tillhandahålls av Sisjödepån och beställningar görs via Marknadsplatsen

Informationsblad:  
ESwab: Anvisning flytande transportmedium

Bildmaterial från Regionservice, Inköp och leverantörer till Regionservice, Inköp.

 

Art.nr 106076003 (leverantören Allketts art.nr 729295)
Etikett otryckt thermo 35x40 mm, 1.000 st/rle
(Gäller endast SU-interna kunder, då övriga har kvar det gamla formatet, eftersom de inte har tillgång till CR (Central Register).

103909693 grön Bottle FA Plus Art.nr 103909693 (lev. art.nr 410851)
Blododlingsflaska aerob (grön etikett och hätta)
103909701 orange Bottle FN Plus Art.nr 103909701 (lev. art.nr 410852)
Blododlingsflaska anaerob (orange etikett och hätta)
103909719 gul Bottle PF Plus Art.nr 103909719 (lev. art.nr 410853)
Blododlingsflaska, barn/pediatrisk (gul etikett och hätta)
 Art nr 104282025 Art.nr 104282025 (lev. art.nr 450693)
Säkerhetsvenprovtagningsset (engångs). Avsedd för blododlingsflaska och vakuumrör. Grön. Kanyl 0,8 x 19 mm. Slang 30 cm med adapter och hållare för blododlingsflaska
 Art nr 104282009 Art.nr 104282009 (lev. art.nr 450694)
Säkerhetsvenprovtagningsset (engångs) Avsedd för blododlingsflaska och vakuumrör. Blå. Kanyl 0,64 x 19 mm. Slang 30 cm med adapter och hållare för blododlingsflaska
104288287 Hållare för blododling med backventil, luer-lok Art.nr 104288287 (lev. art.nr 96004)
Hållare för blododling med backventil, luer-lok.
Avsedd för provtagning från t.ex. CVK.
Art nr 103 605 440 ESwab Rosa kork Art.nr 103605440 (lev. art.nr CP480CE)
ESwab Rosa kork; Styv, flockad pinne, med lite större topp.
Används vid provtagning från lättåtkomliga ytor, ex vis näsa, sår, faeces, svalg, cervix (även för gonokocker) samt vid MRSA-screening
Art nr 103 605 432 ESwab Orange kork Art.nr 103605432 (lev. art.nr CP481CE)
ESwab Orange kork; Styv, flockad pinne med smal topp.
Används vid provtagning från små eller mindre åtkomliga ytor ex vis uretra (även för gonokocker), ögon och öron
Art nr 103 605 457 ESwab Blå kork Art.nr 103605457 (lev. art.nr CP482CE)
ESwab Blå kork; Mjuk, flockad böjlig pinne, med liten topp.
Används vid provtagning från ex vis nasofarynx och vid pediatrisk provtagning
Art nr 104267851 Art nr 104267851 (lev. art.nr CP484CE)
ESwab Blå kork; 1 mL Amies Pernasal pediatrisk
Flockad pinne
Art.nr 102764644 (lev. art.nr CP 502CS01)
Flockad pinne (för virologiska Gastroenteritblocket)
Art.nr 102764636 (lev. art.nr CP502CS01)
Flockad pinne (för virologiska NPH)
Art nr 413712 Provtagningsset chlamydia, urin Art.nr 103279543 (lev. art.nr 441362)
Provtagningsset chlamydia, urin
Art nr 413715 Provtagningsset chlamydia, urethra Art.nr 103279600 (lev. art.nr 441358)
Provtagningsset chlamydia, urethra, man
Art nr 413714 Provtagningsset chlamydia, cervix Art.nr 103279592 (lev. art.nr 441357)
Provtagningsset chlamydia, cervix, kvinna 
Art nr 413713 Provtagningspinne chlamydia, vaginal Art.nr 103279576 (lev. art.nr 441122)
Provtagningspinne chlamydia, vaginal, kvinna
 Art nr 413707 Provtagningspinne chlamydia, cervix Art.nr 103279550 (lev. art.nr 440476)
Provtagningspinne chlamydia, cervix, kvinna
Art nr 413711 Provtagningspinne chlamydia, urethra Art.nr 103279568 (lev. art.nr 440461)
Provtagningspinne chlamydia, urethra, man
Art nr 108388760 Art.nr 108388760 (lev. art.nr Boet07.023.3107)
Faecesburk med sked 15 ml med skruvlock, plast, 76x20 mm, PP, sterilt
Art nr 414126 "Urinrör" provtagningsrör plast Art.nr 102769965 (lev. art.nr 62.9924.284)
Provtagningsrör plast ("urinrör")
Art nr 414102 Vakuumrör gul kork, vridbar Art.nr 102770294 (lev. art.nr 476081)
Vakuumrör plast 7/6, 5 ml för urin. Gul kork, vridbar, utan tillsatser
Art nr 414195 Hållare med överföringsstrå Art.nr 102740081 (lev. art.nr 450251)
Hållare med överföringsstrå 8 cm för överföring av urin till 102770294
Art nr 414196 Hållare med överföringsstrå Art.nr 102740073 (lev. art.nr 450252)
Hållare med överföringsstrå 20 cm för överföring av urin till 102770294
Art nr 414132 Sputumburk Art.nr 102764651 (lev. art.nr 78897038)
Sputumburk. Provtagningsset för sputum, plast 30 ml burk PP steril med transporthylsa
Art.nr 102770195 (lev. art.nr 454410) 
EDTA-rör med lila kork, ca 0,5-2 ml
Art nr 455009 Rör vakuum, röd Art.nr 102770138 (lev. art.nr 455009)
Rör vakuum, röd, plast, 10/9 ml
Röd/svart med koagulationsaktivator
Art.nr 104790597 Art.nr 102770229 (lev. art.nr 454420)
Rör vakuum plast, 5/4 ml med gel med koagulationsaktivator
Guldgul kork
414137 102769734 Kryorör 2 ml Art.nr 102769734 (lev. art.nr 72.694.006)
Kryorör, med skruvlock, plast, 2 ml
102770146 Litium heparin grön/svart, 10/9 ml Art.nr 102770146 (lev. art.nr 455073)
Rör Litium heparin, grön/svart, 10/9 ml
   
Quantiferon TB Gold plus art.nr 112924246 Art.nr 112924246
QFN-TB Gold plus tubes, QuantiFERON®-TB Gold plus rör
415122 Art.nr 103440780 (lev. art.nr 215-0753)
Flaska med vid hals och skruvlock för Tb-prover, aseptisk, 150 ml
415111 Art.nr 103443933 (lev. art.nr 332491D)
Transportburk med lock för Tb-flaska
Passar provbehållare med art.nr 103440780
415172 Art.nr 103449690 (lev. art.nr 215-0764)
Transportflaska med vid hals och skruvlock för Tb-prover, 250 ml (levereras tillsammans med Bactec MYCO/F Lytic blodflaska vid beställning från Tb-avdelningen)
102 719 093 Burk plast 40 ml vävnadsprover Art.nr 102719093 (lev. art.nr 62.555.001)
Burk plast 40 ml med lock, 84 x 30 mm, PP sterilt
För vävnadsprover
Provrör Art.nr 01-063-3100 (lev. art.nr 112003330)

13ml rör sterilt
Till Dialysvatten, Endotoxin test (LAL-test)

uiqt|wBnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{mnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m