Om verksamheten - Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Om verksamheten

Klinisk mikrobiologi bildades 2012-01-01 och är en sammanslagning av Klinisk bakteriologi och Klinisk virologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Vi utför cirka 900.000 analyser/år och har cirka 200 anställda.

Verksamheten bedriver diagnostik av bakterie-, parasit-, svamp- och virusorsakade infektioner med odling, antikropps-/antigenbestämning och molekylärbiologisk diagnostik. 

Påvisning av multiresistenta bakterier med antibiotikaresistensbestämning samt vårdhygieniskt arbete är också centrala verksamheter.

Vi tillverkar även substrat och andra medier som används för odlingsdiagnostik.

Verksamheten är ackrediterad av Swedac.

Forskning, utveckling och undervisning ingår i uppdraget då laboratoriet tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Provtagning sker på vårdgivande enhet, till exempel sjukhus eller vårdcentral, och provet skickas sedan till laboratoriet för analys.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om analyserna eller om du har andra frågor rörande mikrobiologi. Vi kan däremot inte besvara frågor om diagnostik och behandling från enskilda patienter utan hänvisar till behandlande läkare.

Synpunkter på denna hemsida är välkomna. Kontakta oss via    eller   .

Christina Welinder Olsson
Verksamhetschef
Tel: 031 - 342 46 88
Fax: 031 - 41 13 05
E-post:   

Mikrobiologen Guldhedsgatan 10A

Läs mer

uiqt|wBjis|tij5{}H%vozmoqwv5{mjis|tij5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqzwtwomv5{}H%vozmoqwv5{m%vqzwtwomv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{mnzqli5|pwzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m